Hoppa till innehåll
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Tillgänglighet

Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.

Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Ingången är lätt att urskilja och belyst.

Vid ingången finns minst 4 trappsteg som svänger med ett räcke på ena sidan.

Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

Servicepunkten finns på plan 1.

Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol som är svår att överblicka med en tung dörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

Vid servicepunkten finns trösklar som är över 2 cm höga.

I servicelokalen finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.

Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.

I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. Man köar stående.

Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan -1.

Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är under 10 m.

Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.

Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

Servicepunkten finns på samma plan som denna ingången.

Hitta ditt bibliotek

Kontaktuppgifter

Kasbergsvägen 2

00820 Helsingfors

roihuvuoren_kirjasto@hel.fi

(09) 3108 5082

Öppet

-
personal på plats
-
personal på plats
-
-
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats