Gå till sidan
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Tillgänglighet

Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.

Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Ingången är lätt att urskilja och belyst.

Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra med ett räcke på ena sidan.

Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren är lätt att öppna för hand.

Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

I servicelokalen finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.

Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.

I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. Man köar stående.

Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är under 10 m.

Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.

Servicepunkten finns på samma plan som denna ingången.

Hitta ditt bibliotek

Kontaktuppgifter

Kasbergsvägen 2

00820 Helsingfors

roihuvuoren_kirjasto@hel.fi

(09) 3108 5082

Öppet

-
-
-
-
-
-
-