Bibliotekets meröppettider begränsas 28.9.-4.12.

Bibliotekets meröppettider har begränsats 28.9.-4.12. på grund av upprepade fall av störande beteende. Information om de uppdaterade öppethållningstiderna finns på bibliotekets ytterdörr och på bibliotekets Helmet-sidor.

Vi beklagar!