Studio

Studio

Kvarnbäckens mediebibliotek har en mycket högklassig studio som är avsedd för bearbetning av videor, bilder och musik. Den effektiva datorn och programmet Adobe Master Collection ger goda förutsättningar att skapa t.o.m. riktigt ambitiösa verk.


I studion har du mångsidiga möjligheter att behandla ljud och musik. Till ditt förfogande står bl.a. notationsprogrammet Sibelius och ett elpiano. Med den högklassiga skannern kan du också skanna diabilder.

I studion kan du också spela in och sända LIVE TV-sändningar med ett multikamerasystem. Du kan bekanta dig med ”folk-TV”-verksamheten t.ex. på Kirjastokaista.fi och Stadi.TV.fi. Kom modigt fram med dina idéer!

Boka tid till studion på mediebibliotekets tfn 09-310 850 92 eller på plats. Du kan boka studion för fem timmar per dag.