Reservering

Du kan beställa material från HelMet-bibliotekets samling till Lill-Hoplax biblioteket.

Du har två veckor tid att hämta det reserverade materialet. Reservationen hålls därmed kvar ännu en hel vecka efter sista hämtningsdagen, som nämns i reservationsannonsen.