Invånarna deltar i planeringen av Lippulaivabiblioteket

Utgångspunkten för Lippulaivabiblioteket är ett bibliotek skapat tillsammans med invånarna i området. Invånarnas idéer och önskningar har varit närvarande och fått ge vägledning i planeringen av bibliotekets utrymmen och servicepunkter, samt hurdan stämning biblioteket skall ha.

Trots att coronapandemin har begränsat möten har vi genom öppna frågeformulär fått ta emot hundratals idéer och synpunkter. Under hösten 2020 förverkligade vi en enkät där invånarna berättade om sina drömmar och förhoppningar gällande biblioteket. I svaren lyftes fram diverse stämningar, miljöer och upplevelser. Den närliggande naturen, havet, skogen och fåglarnas betydelse togs också upp i svaren. Dessa önskemål har styrt visionen av att skapa ett egensinnigt bibliotek av Lippulaivabiblioteket.

väritvalot.png

Utdrag från invånarnas önskemål om Lippulaivabiblioteket

I enkäten undrade vi vad invånarna vill göra i biblioteket, hurdan kundservice de önskar sig, hurdan ljudbild biblioteket skall ha, vilka tidningar som bör finnas i sortimentet och vilka namn de olika utrymmen ska få.

Utöver enkäten har det tillsammans med Lippulaivaköpcentrumet funnits fadderverksamhet. Genom en öppen ansökan kontaktades olika familjer, som i biblioteket har skapat pysselpaket och workshops. Familjerna har personligen intervjuats om sina önskemål, vilket har bidragit med en större förståelse för familjers perspektiv på bibliotekets verksamhet.

Ilkka Auer ja koululainen työpajassa

Eleverna i ’Meritorin koulu’ ger tillsammans med författaren Ilkka Auer idéer om ett konstverk till biblioteket'

Vi har nått barn och unga genom olika workshops i Esboviken. Dagisar, förskolor och skolor i området har fått olika planeringsuppgifter genom vilka vi har fått ta del av värdefull information om just deras åsikter på biblioteket. Barn och unga har också varit delaktiga i workshops på Sökö ungdomslokal. Tillsammans med författaren Ilkka Auer har de fått skapa ett gemensamt konstverk i aulan på Lippulaivabiblioteket.

Kirjastotyöntekijä puutarhatapahtumassa

Bibliotekets personal uppvisar under Esbodagen planerna för Lippulaivabiblioteket i Esbovikens invånarpark.

Invånare i Esboviken har också i de övriga biblioteken i området fått berätta om sina önskemål och synpunkter på det nya biblioteket. Diskussionen har också varit aktiv i sociala medier.

Invånarnas idéer och förhoppningar har format Lippulaivabiblioteket till ett unikt bibliotek, där besökarna kan njuta av en bok i sköna fåtöljer, hålla en kaffestund eller försjunka i handarbete i det enskilda syrummet.

Boken om Lippulaivabiblioteket är ingalunda färdigskriven! Du kan fortsätta ge önskemål och synpunkter på hurdant biblioteket kan vara. Lippulaivabiblioteket öppnar den 31 mars och vi välkomnar alla att vara en del av biblioteket.