Kopiering, utskrivning och scanning i Esbo stadsbibliotek

Obs. Kopiering har blivit avgiftsbelagt i Entresse-biblioteket. Kopieringens avgiftsbeläggning införs stegvis, och förändringen har kommit först till Entressebiblioteket.   

Du kan kopiera, skriva ut och scanna med multifunktionsskrivare som hittas i Esbo bibliotek. Du kan använda bibliotekets dator, din egen dator eller mobil apparat för att skriva ut. 

Kopiering

Du kan kopiera 20 sidor avgiftsfritt. För kopior som överskrider 20 sidor debiteras 0,20 €/sida för varje sida som överskrider 20 sidor. Betala kopiorna åt bibliotekets personal.  

Scanning

Du kan scanna dokument och bilder avgiftsfritt med bibliotekets multifunktionsskrivare. Multifunktionsskrivaren lagrar scanningen till minnessticka som är anslutad till apparaten. Du kan använda din egen minnessticka eller låna en minnessticka med bibliotekskort av bibliotekets personal. 

Utskrivning

Man använder ett Princh-utskrivningsprogram för att skriva ut i Esbo bibliotek. Det är datasäkert att skriva ut, eftersom papperen skrivs ut först då när kunden själv frigör utskrifterna med en engångs-sifferkod. Utskrivningsprogrammet möjliggör utskrivning även från egen dator via nätet eller smartapparat.

At skriva ut dokument kostar 0,20 euro per sida. Utskrifterna kan betalas med kort eller genom elektronisk betalning. Vi tar inte emot kontantbetalning.

Det är fortsättningsvis gratis att skriva ut då ärendet gäller arbetssökning, utkomststöd, sociala förmåner eller invandring. Det maximala antalet avgiftsfria utskrivningar är 20 sidor per gång. För barn (under 18 år) är det också gratis att skriva ut 20 sidor per gång.

I biblioteket kan man bara skriva ut på kopieringspapper som erbjuds av biblioteket. 

Att skriva ut med hjälp av bibliotekens datorer

I biblioteket kan man skriva ut från kunddatorerna. Utskrivningen påbörjas normalt på kunddatorn med utskrivingsfunktionen som finns i programmet som man använder. När du skickar utskriften från datorn till skrivaren, det vill säga när du trycker på Skriv ut-knappen, så laddar datorn utskriften till Princh-utskrivningsprogrammet och öppnar Princh-fönstret. Efter att du laddat upp dokumentet väljer du (bredvid dokumentets namn) om du vill ha svartvit eller färg-utskrift, antal utskrifter och tilläggsval.

Utgångspunkten är att utskriften är färgutskrift och enkelsidig.

När du är nöjd med inställningarna, så godkänn systemets användningsregler och flytta dig till nästa steg för att välja betalningssätt.Betalningen kan göras på förhand med bankkort, ApplePay, GooglePay eller MobilePay. Betalningen återbetalas automatiskt efter 72 timmar ifall du valt att inte befria utskriften på biblioteket inom 24 timmar. Märk väl att MobilePay tar en avgift på 0,16 euro som serviceavgift.

Om du vill betala utskriften på biblioteket med kort eller skriva ut nödvändiga dokument gratis, välj alternativet att betala vid kassan. Sidan ber om ditt namn så att du kan be personalen befria ditt dokument.

När betalningen är genomförd ger systemet dig en fyra-siffrig kod. Lägg koden på minnet. Skriv in koden i surfplattan som är bredvid printern och ditt arbete befrias. Det är inte möjligt att skriva ut utan ett sifferkod med fyra siffror. Om du har valt att betala vid disken så bör du betala innan sifferkoden fungerar.

Om du vill skriva ut flera dokument på samma gång, så är det möjligt. När det första dokumentet har laddats till Princh-utskrivningsprogrammet, så förminska Princh-utskrivningsprogrammets fönster innan du övergår till att välja betalningssätt. Efter det här kan du skicka det nya dokumentet till Princh-utskrivningsprogrammet.

Personalen hjälper dig vid behov.   

Utskrifter från egen dator

Via nätet går det att skriva ut via Princh-utskrivningssidan (print.princh.com). Först skriver du in den valda printerns sexsiffriga printerkod. Efter detta laddar du upp dokumentet du vill skriva ut. Dokumentets storleksgräns är 30 megabyte.

Numren för de olika printrarna på biblioteken är enligt följande:   

 • Bastvik: 103491       
 • Björnkärr: 103484       
 • Bredvik: 103490       
 • Dalsvik: 103489       
 • Entresse, printer 1: 103479       
 • Entresse, printer 2: 103496       
 • Gröndal: 103485       
 • Gäddvik: 103474       
 • Hagalund: 103486    
 • Iso Omena, tulostin 1: 103495         
 • Iso Omena, printer 2: 103499 
 • Kalajärvi: 103498       
 • Köklax: 103478    
 • Lippulaiva, printer 1: 103497 
 • Lippulaiva, printer 2: 103493 
 • Nöykis: 103492       
 • Otnäs: 103481           
 • Sello, printer 1: 103480       
 • Sello, printer 2: 103483       
 • Sello, printer 3: 103488       
 • Storåkern: 103487 

Efter att du laddat upp dokumentet väljer du (bredvid dokumentets namn) om du vill ha svartvit eller färg-utskrift, antal utskrifter och tilläggsval.

Utgångspunkten är att utskriften är färgutskrift och enkelsidig.

Till näst betalas utskriften. Betalningen kan göras på förhand med bankkort, MobilePay eller PayPal. Betalningen återbetalas automatiskt efter 72 timmar ifall du valt att inte befria utskriften på biblioteket inom 24 timmar. Märk väl att MobilePay tar en avgift på 0,16 euro som serviceavgift.

Om du vill betala utskriften på biblioteket med kort eller skriva ut nödvändiga dokument gratis, välj alternativet att betala vid kassan. Sidan ber om ditt namn så att du kan be personalen befria ditt dokument.

När betalningen är genomförd ger systemet dig en fyra-siffrig kod. Lägg koden på minnet. På biblioteket används koden för att skriva ut dokumenten vid printern. Det är inte möjligt att skriva ut utan ett sifferkod med fyra siffror. Om du har valt att betala vid disken så bör du betala innan sifferkoden fungerar.

Utskrifter via en mobil-app

Du kan ladda ner Princh-appen till din smartapparat. Den hittas på Google Play Store och Apple App Store. Efter detta kan du skriva ut dokument från din apparat genom att använda apparatens ”Dela”-funktion och välja Princh-programmet. Programmet ger noggrannare instruktioner.