Biblioteksavgifterna i Vanda stad flyttas över till nätet

Från och med 1.4.2017 kan man betala avgifter endast i biblioteken i Dickursby och Myrbacka.  Vid de övriga biblioteken i Vanda upphör kassatjänsterna i slutet av mars. 

Redan nu sköts de olika biblioteksavgifterna huvudsakligen via nätet. Biblioteksbilarnas kassor togs ur bruk redan 2015. Trettio euro kan man ha i avgifter på sitt bibliotekskort innan man förlorar sin lånerätt.  

Länken till nätbetalningstjänsten finns på Helmet.fi:s hemsida.  I nätbetalningstjänsten kan man betala antingen med betalningskort eller sina nätbankskoder.

I samband med att kassorna tas ut bruk Vanda stadsbibliotek inleds ett försök, där det är avgiftsfritt för bibliotekskunder att skriva ut dokument från bibliotekets kunddatorer. Utskriftsförsöket pågår bara i Vanda 1.4–31.12.2017.  

Ofta frågade frågor - nätbetalning