Verkstaden i Lumos bibliotek

Möjligheter till självbetjäning i Lumo biblioteks verkstad

Verkstaden i Lumos bibliotek ligger på 2:a våningen. Verkstaden erbjuder kunderna möjlighet att använda och pröva på olika apparater. Målet är att lära sig genom att pröva själv. Det är gratis att använda apparaterna, men du måste ha ett giltigt bibliotekskort. Verkstaden är avsedd för personer över 10 år, men även yngre kan komma i sällskap av en vuxen.

I verkstaden finns en 3D-skrivare, två symaskiner, en overlockmaskin och en mediearbetsstation. Till förfogande finns också ett strykjärn och en strykbräda.

Du kan reservera apparaterna genom Timmi 360-service.

Verkstadens introduktioner: Vi gör inte stöd med verkstaden för tillfället, den bör användas på egen hand.

Verkstadens apparater som behöver reserveras

3D-skrivare

En Ultimaker 3-skrivare. Med 3D-skrivaren kan du skriva ut små föremål. Vid utskriften används PLA-plast som är bionedbrytbar plasttråd av förnybart material. Reservera 3D-skrivare.

Utrymmets användningsregler

OBS! När du bokar apparaten godkänner du samtidigt användningsvillkoren
Du behöver ett Helmet-bibliotekskort för att använda verkstaden i Lumo bibliotek.
Användning av 3D-skrivaren är förbjuden för barn under 10 år
Du kan boka 3D-skrivaren för max. 6 timmar per dag.
Om du är över 15 minuter försenad annulleras bokningen och andra kan använda apparaten.
Verkstaden erbjuder bara material för prov, alla färger finns inte nödvändigtvis tillgängliga.
Personalen övervakar inte utskriften.
Skrivaren får inte vara på efter att biblioteket har stängt.
Det är förbjudet att skriva ut vapen.
Det är förbjudet att skriva ut material för kommersiellt bruk.
Personalen kan inte boka apparaten för samma dag.

Symaskiner 

Två stycken Husqvarna Viking Emerald 116. Reservera symaskinen.

Overlockmaskin 

En Bernina L450. Reservera overlockmaskin.

Mediearbetsstation 

Ur bruk för tillfället. En dator med operativsystemet Windows 10, programpaketet Adobe Creative Cloud och Wacoms 16-tums ritskärm. Mediearbetsstationen är avsedd för att rita, bildbearbetning, layout-arbete, animering, videoeditering och annat kreativt digitalt skapande. Vanda stads trådlösa nät, som är gratis, står till förfogande. 

Utrymmets användningsregler

Rummet får användas avgiftsfritt och kan reserveras för högst 4 timmar per dag. Om den kund som bokat rummet inte anländer inom 15 minuter från det att bokningstiden inleds, blir rummet ledigt och kan bokas av andra. Du kommer väl i håg att avboka din bokning i Timmi 360 service eller genom att ringa vårt kundservicenummer 043 825 1305, om du inte kommer att använda den. Vi ber dig observera att du behöver ett bibliotekskort för att kunna använda mediearbetsstationen.

Allmänna användningsregler för utrymmena på biblioteket som kan bokas:
1. Det bokade utrymmet jämte möbler får användas av hyrestagaren under den tid som fastställts i avtalet.
2. Eventuella förberedelser och slutstädningen är inräknade i den bokade tiden. Bokningen faktureras för hela timmar.
3. Bokningar som inte avbokats debiteras.
4. Personen som bokar utrymmet måste vara i myndig ålder.
5. På biblioteket kan man inte arrangera kurser eller regelbundna evenemang som man tar inträdes- eller deltagaravgift för (detta gäller även materialkostnader). Det går att arrangera enskilda avgiftsbelagda evenemang.
6. Efter att hyrestiden upphört ska hyrestagaren lämna utrymmet i samma skick som det var i när hyrestiden inleddes.
7. Hyrestagaren är skyldig att ersätta skador som utrymmets användare orsakar fastigheten eller lösöret. Skador ska omedelbart meddelas till bibliotekets personal.
8. Ett evenemang som arrangeras i ett hyrutrymme får inte störa den övriga verksamheten på biblioteket eller bibliotekets kunder eller användare.
9. Innehållet i eller karaktären på evenemang som arrangeras i ett av uthyrningsutrymmena får inte vara i strid med Finlands lag eller god sed.
10. Biblioteket har vid behov och enligt sitt eget omdöme rätt att förbjuda hyrestagaren inträde i utrymmet som hyrts ut eller att avbryta ett evenemang som arrangeras i ett hyrutrymme om det uppdagas att ovan nämnda regler bryts eller har brutits.

Verkstäder i Helmet-bibliotek

Bild: Dani Rönnqvist