Verkstaden i Lumos bibliotek

Möjligheter till självbetjäning i Lumo biblioteks verkstad

En del av tjänsterna i verkstaden i Lumo bibliotek kan användas av kunderna på egen hand. Kunderna kan boka en 3D-skrivare, symaskiner och en overlocksmaskin. Mediearbetsstationen är tills vidare inte i bruk. Du kan kontrollera om apparaterna är tillgängliga via tjänsten Varaamo, varaamo.vantaa.fi, där du också kan reservera apparaterna för självständigt bruk.

Lumo bibliotek följer THL:s rekommendationer om säkerhetsavstånd, och därför kan personalen inte ge närhandledning i hur apparaterna används, utan kunderna får använda apparaterna självständigt och följa de anvisningar som finns till hands. Vänligen beakta detta då du reserverar apparaterna för eget bruk.

Bibliotekets tjänster anpassas efter coronaläget och myndigheternas anvisningar. Läget kan förändras snabbt, och därför är det bra att kontrollera det aktuella läget på bibliotekets webbsidor eller genom att kontakta biblioteket.

Verkstaden i Lumos bibliotek ligger på 2:a våningen. Verkstaden erbjuder kunderna möjlighet att använda och pröva på olika apparater. Målet är att lära sig genom att pröva själv. Det är gratis att använda apparaterna, men du måste ha ett giltigt bibliotekskort. Verkstaden är avsedd för personer över 10 år, men även yngre kan komma i sällskap av en vuxen.

I verkstaden finns en 3D-skrivare, två symaskiner, en overlockmaskin och en mediearbetsstation. Till förfogande finns också ett strykjärn och en strykbräda.

Du kan reservera apparaterna under adressen: varaamo.vantaa.fi

Verkstadens introduktioner: Vi gör inte stöd med verkstaden för tillfället, den bör användas på egen hand.

Verkstadens apparater som behöver reserveras:

3D-skrivare: en Ultimaker 3-skrivare. Med 3D-skrivaren kan du skriva ut små föremål. Vid utskriften används PLA-plast som är bionedbrytbar plasttråd av förnybart material. Det är också möjligt att använda vattenlösligt PVA-material i Ultimaker 3-skrivaren. Reservera 3D-skrivare.

Symaskiner: Två stycken Husqvarna Viking Emerald 116. Reservera symaskinen.

Overlockmaskin: En Bernina L450. Reservera overlockmaskin.

Mediearbetsstation: Ur bruk för tillfället. En dator med operativsystemet Windows 10, programpaketet Adobe Creative Cloud och Wacoms 16-tums ritskärm. Mediearbetsstationen är avsedd för att rita, bildbearbetning, layout-arbete, animering, videoeditering och annat kreativt digitalt skapande. Vanda stads trådlösa nät, som är gratis, står till förfogande. Du kan låna en penna till ritskärmen med ditt bibliotekskort vid informationsdisken.

Verkstäder i Helmet-bibliotek

Bild: Dani Rönnqvist