Popup-vaccinationspunkten i Malmgård 8.10 kl. 11–15

Popup-vaccinationspunkten i Malmgård 8.10 kl. 11–15

Helsingforsborna som står på tur att få vaccinet kan nu få den första dosen utan tidsbeställning vid popup-vaccinationspunkterna.

Popup-vaccinationspunkterna

Välkommen!