Mårtensdals bibliotek öppnar på skottdagen

Mårtensdals bibliotek, som renoverats i fem månader, öppnar måndag 29.2. Bibliotekets nya trivsamma inredning har planerats i samarbete med invånarna och enligt ideologin trash design som stöder hållbar ekologisk utveckling.  I bibliotekets verksamhet syns hållbar kulturell utveckling, med allehanda trevliga sätt att lära sig och uppleva nytt. 

Till glädje för invånarna i Mårtensdal kan bibliotekets 600 kvadratmeter nu smidigt formas för olika ändamål. Lokalens arkitektur har blivit tydligare och den är indelad i olika områden enligt användning. Varje område har en egen färg. Möblerna är lätta och smidiga, vilket gör att lokalerna kan utnyttjas effektivt. 

Inredningen är stilig trash

Trash Design, ett företag specialiserat på ekologiskt hållbar planering, skapade inredningen i Mårtensdals bibliotek. Idéerna till inredningen togs fram i olika verkstäder tillsammans med invånarna. Företages ägare Isa Kukkapuro-Enbom och Henrik Enbom är föregångare när det gäller trash-ideologin. De hade en vision om ett fräscht och varmt biblioteksrum där både invånarnas och de anställdas önskemål skulle beaktas. I planeringen respekterades byggnaden från 1980-talet genom att lyfta fram dess särdrag i färgval, konst och möbler. 

Evenemang med mera

Under våren fortsätter många av de redan etablerade finskspråkiga programmen. På svenska blir det sagostund för barn i åldern 3-5 år måndag 11.4 kl. 9.45 med dramapedagog Fredrika Fellman. Anmälningar till lisbet.muurinen @ vantaa.fi. 

På barnavdelningen finns möbler och olika spel som inspirerar till lek. Biblioteket har också en ny smartboard bl.a. för klubbar i matematik och programmering. 

Mårtensdals bibliotek är öppet fr.o.m. 29.2 mån. - tor.  9-20, fre. 9 - 16 och lör. 9 – 16. 

Du kan se bilder av bibliotekets inredning på Instagram .

Text: Minna Saastamoinen & Susanna Söderholm
Bild: Dani Rönnqvist