Mårtensdals bibliotek renoveras

Mårtensdals bibliotek är stängt för renovering från 4.10. Renoveringen tar ca fyra månader och det förnyade biblioteket öppnar i februari 2016.

I framtiden kommer lokalerna i Mårtensdals bibliotek lätt att kunna formas för olika ändamål. Målet är ett trivsamt rum som också inspirerar och uppmuntrar till inlärning.

Från verkstäder till verklighet

Renoveringen i Mårtensdals bibliotek har under sommaren och hösten förberetts i olika verkstäder invånarna kunnat delta. På basen av önskemålen görs ett inredningsförslag. Ett utkast presenterades 16.9. Inredningen planeras av Trash design som är specialiserad på ekologiskt hållbar planering. Målet är att den inredning som redan finns i Mårtensdals bibliotek ska utnyttjas så mycket som möjligt.

Reserveringar från Myrbacka och bokbussen

Då Mårtensdals bibliotek är stängt kan låntagarna hämta sina reserveringar i Myrbacka bibliotek , Påltorget 3. Myrbacka bibliotek är öppet måndag till fredag kl. 9 – 20 och lördagar kl. 10 – 16.

Medan Mårtensdals bibliotek renoveras besöker en bokbuss området onsdagar kl. 13 – 14 på adressen Bredängsvägen 3 (Postens lastningsområde).

Du kan också hämta dina reserveringar i bokbussen, välj då Kirj.auto Vantaa/Bokbuss Vanda och skriv Mårtensdals bibliotek i fältet för anmärkningar.

Läs också Näin Martinlaakson kirjasto uudistuu (endast på finska). 

Text: Minna Saastamoinen

Översättning: Susanna Söderholm