Hoppa till innehåll
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Tjänster

 

Apparater

Mer information och reserveringar via Varaamo: https://varaamo.hel.fi/

Kunddatorerna kan bokas för 0,5 – 1 timmar. Dessutom finns det sk. drop in-datorer som kan användas i 15 – 30 minuter.

Läs mera

Med multifunktionsskrivaren kan man kopiera. Ensidig kopia 0,40 €/ark, dubbelsidig kopia 0,80 €/ark.

Ingen ytterligare information

Vid kunddatorerna kan man själv skriva ut utskrifter. Utskrifter i svartvitt eller färg. Pris 0,40 €/ensidigt ark, 0,80 €/dubbelsidigt ark.

Du kan skanna med multifunktionsskrivaren eller med en separat skanner.

Lånetid 2 veckor

 

Tjänster

Urval brädspel för alla åldrar som lånas ut eller som kan spelas i biblioteket.

Ingen ytterligare information
Ingen ytterligare information
Ingen ytterligare information

Regnbågshyllan förbättrar tillgängligheten och likabehandlingen av LGBTQIA*-material i biblioteket. Bibliotekets anställda väljer material för vuxna, ungdomar och barn till regnbågshyllan, där man beskriver sexuella minoriteters och könsminoriteters liv samt regnbågskultur huvudsakligen genom positiv representation. Homo- och transfobiskt material hör inte hemma i regnbågshyllan. Regnbågshyllor finns i flera Helmet-bibliotek och allt material i dem kan reserveras och lånas enligt Helmet-bruksreglerna. Materialet som placerats i Helsingfors stadsbiblioteks regnbågshyllor hittar du i Helmet-databasen med sökningen ”sateenkaarihylly”.

Att returnera material via returneringsluckan sker på eget ansvar. Om du returnerar materialet i luckan då biblioteket är stängt får du inget kvitto eftersom materialet inte registreras som återlämnat i bibliotekssystemet. Personalen registrerar det först då biblioteket öppnar nästa gång. Förseningsavgifterna räknas till dess att personalen registrerat att materialet återlämnats.

Customers have the use of Stadinetti, a free-of-charge wireless network provided by the City of Helsinki.

Kunderna kan byta ut sina egna böcker.

Hitta ditt bibliotek

Kontaktuppgifter

Trollstensvägen 21

00730 Helsingfors

tapanilan_kirjasto@hel.fi

(09) 3108 5073

Öppet

-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats