Yrsa (Kuvitus: Ana-Katrina Bennet)

Bakom kulisserna: Svenska på bibban

Ursprunglingen arbetar jag på vuxen avdelningen här i Myrbacka bibliotek men även på barn och ungdoms avdelningen. 

Jag har tidigare arbetat på Hasselbackens bibliotek och hade mycket samarbete med förskolor, lågstadie samt daghem:  HelMet-informationssökning för 4 åk på svenska då mitt modersmål är svenska  och Sagostunder på svenska för daghem.

Dessutom en av ledarna "Svenska på bibban" fritt diskuterande för att få mera vana att tala svenska och delta iu diskussioner.

Här i Myrbacka är ingen dag likadan!

Yrsa