pallo_pieni_sutattu_osoite

Kassatjänsterna vid biblioteken i Dickursby och Myrbacka upphör 1.1.2018

Vid årsskiftet slopas alla kassatjänster vid biblioteken i Dickursby och Myrbacka. Kassatjänsterna upphör, eftersom det i fortsättningen går att betala alla biblioteksavgifter i bibliotekets nätbetalningstjänst. Vid de övriga biblioteken i Vanda slopades kassatjänsterna redan våren 2017.

Länken till nätbetalningstjänsten finns på Helmet.fi:s hemsida. I nätbetalningstjänsten kan man betala antingen med betalningskort eller sina nätbankskoder. Nätbetalningstjänsten kan också användas på biblioteket, där personalen vid behov ger anvisningar.

Utskrifter och kopior utan avgift

Vid biblioteken i Vanda kan man från 1 januari 2018, utan avgift ta 20 kopior och utskrifter för personligt bruk.

Vid Vanda stadsbibliotek genomfördes under tiden 1.4–31.12.2017 ett försök med gratis kopiering och utskrift. Under försöket konstaterades att ett tillvägagångssätt utan avgifter är förmånligare både för biblioteket och kunden, under förutsättning att mängden utskrifter och kopior håller sig ungefär på samma nivå som under försöket.   

Ofta frågade frågor - nätbetalning