Så här använder du den nya reservationshyllan

Myrbacka bibliotek tar i bruk en elektronisk reservationshylla.

RFID – det vill säga ett hyllsystem som använder teknologi för automatisk identifiering ändrar sättet att avhämta reservationer. Reservationerna placeras i numrerade hyllor och är inte längre i alfabetisk ordning.

Med hjälp av bibliotekskortet och en pinkod får du reda på vilken hyllplats din reservation har. Om du inte har någon pinkod eller har glömt den, får du en ny kod av personalen genom att visa upp ett fotoförsett identitetsbevis.

Personalen visar hur man använder hyllan och avhämtar sina reservationer. Om du inte hittar din reservation ta kontakt med personalen.

Konsolspels- och Blu-ray-reservationerna finns fortfarande i sina egna förvaringsboxar (smartlockers).

Så här använder du den nya reservationshyllan:

1. Visa bibliotekskortet för läsaren och ange pinkoden.

2. Du får en lista över dina reservationer och dessas hyllnummer. Du kan skriva ut listan som ett kvitto.

3. Hyllnumret anger reservationens plats. Sök efter din reservation i de numrerade hyllorna.

4. Låna din reservation i en separat låneautomat.