Nöykkiön kirjaston säsätiloja

Servicetiderna i biblioteket förändras fr.om. 2.6.

Servicetiderna fredagar och lördagar i Nöykis bibliotek förändras fr.o.m. 2.6.

De nya servicetiderna är:
Fre 8.30-16.00
Lö 9.30-17.00

25.6-5.8 har biblioteket ingen service lördagar. Biblioteket är meröppet normalt över sommaren.

OBS! Lö 26.5 är inte biblioteket meröppet kl. 16-20.