Nöykkiön kirjaston säsätiloja

Servicetiderna i biblioteket förändras fr.om. 2.6.2018

Servicetiderna fredagar och lördagar i Nöykis bibliotek förändras fr.o.m. 2.6.

De nya servicetiderna är:
Fre 8.30-16.00
Lö 9.30-17.00