Patientbibliotek i Helsingfors

Helsingfors stadsbibliotek samarbetar med tre sjukhus.

Aurora sjukhus

Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 3 B, 2 vån, 00250 Helsingfors
Öppet: tis och ons 9-12 och 13-15 
Tel. 09-3106 5642

Patientbiblioteket öppnas stegvis med säkerhetsfrågor i beaktande. Biblioteket erbjuder skön- och facklitteratur, men också ljudböcker, tidskrifter och musik (cd-skivor). Samlingen omfattar ca 3 300 band. Kunddatorn är ur bruk tillsvidare. Bokvagnens besök på samarbetsavdelningarna har avbrutits med anledning av coronavirusepidemin.

Kati Hussein ansvarar för betjäningen, tfn 040 648 3046.

Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Psykiatricentret

Besöksadress: Fältskärsgatan 12, 2 vån, korridoren för administration, 00250 Helsingfors
Öppet: mån och tors klockan 12–15 
Tel. 09-4716 3716

Patientbiblioteket öppnas stegvis med säkerhetsfrågor i beaktande. Biblioteket erbjuder skön- och facklitteratur, men också ljudböcker. Samlingen omfattar ca 2 800 band. Kunddatorn är ur bruk tillsvidare. Bokvagnens besök på samarbetsavdelningarna har avbrutits med anledning av coronavirusepidemin.

Anita Sailo ansvarar för betjäningen, tfn. 040 539 6346.

Postadress: PB 590, 00029 HNS

Nya barnsjukhuset

Patienbiblioteksverksamheten i Barnsjukhuset har upphört. I Nya Barnsjukhuset betjänar biblioteket i enlighet med ett nytt servicekoncept. I samarbetet ingår en Läsestation i anslutning till sjukhusets kafeteria, ett Läsebibliotek i Vardagsrummet för anhöriga samt gemensamma evenemang. Med anledning av coronavirusepidemin är Läsestationen ur bruk tillsvidare.

****

De här servicepunkterna utgör en del av HelMet-biblioteket. Mer information: Boken kommer/Karoline Berg, bibliotekschef, tel. 09-310 85211

Ge gärna respons.