Patientbibliotek i Helsingfors

Helsingfors stadsbibliotek samarbetar med tre sjukhus. För tjänsterna i patientbiblioteken ansvarar avdelningen Boken kommer, bibliotekschef Karoline Berg, tfn 040 334 9591.

Nya barnsjukhuset

Helsingfors stadsbibliotek prövar ett nytt servicekoncept i Nya barnsjukhuset 1.10.2018-31.12.2019. Som samarbetspartners fungerar sjukhuskafeterian samt Förlaget, Tammi och Sort of Books. Dela gärna med dig av dina synpunkter/erfarenheter! >> TILL RESPONSBLANKETTEN (öppnas i ett nytt fönster)

I Barnsjukhuset upphörde patientbiblioteksverksamheten 31.8.2018 (Barnkliniken och Barnets borg). Närmare information ger specialbiblioteksfunktionär Rauni Sangi, tfn 040 647 3733, och bibliotekschef Karoline Berg, karoline.berg@hel.fi.

Aurora sjukhus

Patientbiblioteket erbjuder skön- och facklitteratur, men också ljudböcker och musik (cd-skivor). Samlingen omfattar ca 3 300 band. Du kan reservera tid till kunddatorn per telefon. Det finns ett särskilt rum för musikavlyssning. De nyaste numren av tidningarna i tidningshörnan kan endast läsas på plats, medan äldre nummer också kan lånas. Hylla för återvinning av böcker. Biblioteket arrangerar litteraturprogram i samarbete med sjukhusets personal.

Öppet tisdagar och onsdagar 9–12, samt torsdagar 9–12 och 13–15.

Patientbiblioteket betjänar också på avdelningarna. Tisdagar och onsdagar cirkulerar vi med bokvagnen på avdelningarna i Byggnad 15. Närmare information på avdelningens anslagstavla.

Informatikerassistent Kati Hussein, tfn 040 648 3046, ansvarar för servicen i patientbiblioteket.

Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 3 B, 2 vån, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD
tfn 09 3106 5642

Psykiatricentret

Patientbiblioteket erbjuder skön- och facklitteratur, men också ljudböcker. Samlingen omfattar ca 2 800 band. De nyaste numren av tidningarna i tidningshörnan kan endast läsas på plats, medan äldre nummer också kan lånas. Dator för besökarna, möjlighet till utskrift.

Öppet måndagar och torsdagar 12–15. 

Patientbiblioteket betjänar också på avdelningarna. Bokvagnen cirkulerar om torsdagar. Närmare information på avdelningens anslagstavla.

Informatikerassistent Kati Hussein, tfn. 040 648 3046, ansvarar för servicen i patientbiblioteket.

Besöksadress: Fältskärsgatan 12, 2 vån, korridoren för administration, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 590, 00029 HNS
tel. 09 4716 3716

Ge gärna respons.

Ofta ställda frågor