Näitä naapurisi lukee

Vad läser man i dina kvarter?

Närkvarterens föreningar och nätverk presenterar sig

Föreningar och nätverk i kvarteren kring Richardsgatans bibliotek presenterar sig och sina favoritböcker för bibliotekets användare i bibliotekets nya utställningsserie.

Arkitekturmuseet presenterar sig först.

Utställningen visas i första våningens aula till slutet av december.