Besök i Helmet-biblioteken under coronavirusepidemin

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för corona beslöt vid sitt möte 26.11.2020 om nya rekommendationer och restriktioner för att hejda spridningen av epidemin. 

Den 11 maj beslöt huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att bibliotekens begränsade service fortsätter också efter den 17 maj tills vidare. Information om avvecklingen av begränsningarna publiceras på Helmet.fi när nya beslut fattas.

Målet med de nya coronarestriktionerna är att hejda spridningen av corona i huvudstadsregionen.  

Allmänt om besök på biblioteken

Använd ansiktsmask när du besöker biblioteket om du inte har hälsomässigt hinder för det. 

Håll ett säkerhetsavstånd på minst två meter till andra kunder och personal. 

Personalen hjälper med datorer och liknande om säkerhetsavstånd kan hållas, eller vid betjäningsdisken bakom skyddsglas.

Bibliotekens samlingslokaler är stängda för kunder, men biblioteken har begränsad betjäning för kortvariga besök. 

Böcker och annat material kan lånas eller returneras vid självbetjäningsautomaten. All service sker i första hand som självbetjäning och på basis av förhandsreserveringar. Materialen hämtas från reserveringshyllan samt från begränsade urvals- och temahyllor vid automaterna. 

Bibliotekens lokaler och apparater kan inte reserveras och redan gjorda reserveringar har annullerats.

Biblioteken kan ha kortare öppettider än normalt. Du kan kontrollera aktuell information om ditt bibliotek på Helmet.fi. Biblioteken på webbplatsen Helmet.fi.

Hasselbackens bibliotek är stängt (i samma lokal som ungdomsgården).

I biblioteken som finns i skolor (Lilla Hoplax och Zachariasbacken) är besök inte möjliga för utomstående kunder.

Om du eller en närstående har svårt att komma till biblioteket kan ni ansöka om att bli flexkund. Att vara flexkund innebär att kunden kan ge fullmakt till någon annan att sköta sina ärenden i biblioteket. 

Du kan också uträtta ärenden för någon annan med en engångsfullmakt. Du kan sköta ärenden åt en annan person (t.ex. hämta en reservation) om du visar personens bibliotekskort och en fullmakt i kundtjänsten. Fullmakten kan gälla en gång eller tillsvidare, och det bör framgå vilka ärenden fullmaktsinnehavaren får sköta.

Användning av kunddatorer

Nödvändig användning av kunddatorer för att uträtta ärenden är möjligt genom att beakta säkerhetsanvisningarna.

Vanda: Tyvärr går det inte att skriva ut eller kopiera material. Brådskande myndighetsärenden kan skötas i Vandainfo i Dickursby och Myrbacka.

Bokbussarna

Helsingfors 

Biblioteksbussarna kör sina normala rutter. Endast en person åt gången får vistas i bussen och uträtta ärenden vid självbetjäningsautomaten.

Esbo

Bokbussarna kör inte. Vissa tjänster kan erbjudas på skilt överenskommet sätt.

Vanda

Vandas biblioteksbussars kvällshållplatser på paus. Daghem och skolor betjänas enligt beställning.  

Meröppet

Det är möjligt att besöka biblioteket endast när personalen är på plats. Biblioteken har inte meröppet tills vidare. 

Tjänsten Boken kommer

Helsingfors 

Tjänsten Boken kommer, fortsätter i Helsingfors stadsbibliotek. Lånen levereras till kundens ytterdörr och returneringar hämtas utan närkontakt.

Esbo

Tjänsten Boken kommer, fortsätter i Esbo stadsbibliotek. Lånen levereras till kundens ytterdörr och returneringar hämtas utan närkontakt.

Vanda

Tjänsten Boken kommer, fortsätter i Vanda stadsbibliotek. Lånen levereras till kundens ytterdörr och returneringar hämtas utan närkontakt.

Grankulla

Tjänsten Boken kommer, fortsätter i Grankulla stadsbibliotek. Lånen levereras till kundens ytterdörr och returneringar hämtas utan närkontakt.

Hur förfaller lånen?

Lånen förfaller inte 30.11.2020–31.1.2021. Dessutom har lånetiden förlängts för lån som förfallit 1.10–29.11.2020. Förlängningen av lånetiden ger inte upphov till förseningsavgift. 

Lånen förfaller stegvis från och med 1.2.2021. Meddelanden om förfallodag sänds fr.o.m 30.1.

Undantag är material som gått till indrivning. Om ditt lån har förfallit före 30.9.2020 kan det ha gått till indrivning och lånet kan inte förnyas. Kontakta biblioteket för att kontrollera saken. 

Du kan kontrollera förfallodagen för dina egna lån genom att logga in via Helmet-sökning eller Taskukirjasto. 

Förnyande av lån och reserveringar

Genom att logga in i Egna uppgifter i Helmet.fi 

Du kan också förnya lån och göra reserveringar i Taskukirjasto appen.

Minneslista

Du kan spara böcker i minneslistan och reservera dem senare. Instruktion för användning av minneslistan i Helmet-sökning.   

Bibliotekskort och PIN-kod

Bibliotekskort görs i biblioteken. Ett nytt bibliotekskort och första PIN-koden fås endast genom att uppvisa identifikationsbevis i biblioteket.

Du kan förnya en bortglömd PIN-kod på Helmet.fi inloggningssida, om dina kunduppgifter innehåller en e-postadress.

Giltighetstiden för bibliotekskort som går ut 30.11.2020–31.1.2021 har förlängts. Korten förfaller efter 1.2.2021. 

Använd e-bibban

För att använda e-material behöver du ditt bibliotekskortnummer och PIN-koden du fått av biblioteket. Bekanta dig med e-bibban.  

Helmet chat

Helmet chat betjänar mån–tors klockan 12–17 och fre klockan 12–16. Under jourtid syns chatten på Helmet.fi startsidan.

Digitalt stöd på distans 

Behöver du hjälp i användningen av olika apparater, program och nättjänster? Vi erbjuder digistöd på nätet och per telefon även under coronavirusepidemin. Kontaktuppgifter till digistöd.  

Distanstjänster 

Det informeras om distanstjänster och distansevenemang på webbplatsen Helmet.fi och i sociala medier. I Facebook hittar du Helmet-biblioteket med @helmetkirjasto och i Twitter med @helmet_kirjasto.  

Esbo stads webbplats 

Grankulla stads webbplats 

Helsingfors stads webbplats 

Vanda stads webbplats 

Biblioteken följer den egna stadens linjedragningar och praktiska anvisningar i all sin verksamhet under coronaepidemin. 

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad