Boka en bibliotekarie

Vare sig det gäller arbete, studier eller hobbyer erbjuder biblioteket personlig informationssökning om det ämne du önskar, utan brådska. Du kan också få handledning i att använda dator, webben, sociala medier och e-post eller i att behandla text, bilder och tabeller.

• Esbo: Boka en bibliotekarie

Under handledningen på en timme koncentrerar vi oss på det som är viktigt för just dig. Vi kan använda antingen din egen dator eller bibliotekets dator vid handledningen.


Dataskyddsbeskrivning för tjänsten Boka en bibliotekarie  word