Ryska bibliotekstjänster

Det ryskspråkiga biblioteket har påbörjat sin verksamhet i Sellobiblioteket. Bibliotekets verksamhet grundar sig i undervisnings- och kulturministeriets beodrade specialuppdrag. Bibliotekets personal och samlingar flyttas till Esbo stadsbibliotek från det ryska och östeuropeiska institutet. 

Bibliotekets mål är att stöda den ryska populationen som är bosatt i Finland i frågor som språk och kultur, samt dela med sig av information till alla som vill ta del av den ryska kulturen och samhället.

Tack vare det ryska biblioteket växer HelMets ryska samling och utbud avsevärt. Utöver vuxen och barns skön- och facklitteratur finns också filmer och ljudböcker samt ungefär 40 olika tidningstitlar.