Reservationer som inte hämtas blir avgiftsbelagda

I Helmet-biblioteken börjar vi inom kort uppbära en avgift på 1 euro för reservationer som inte hämtats eller annullerats före den sista avhämtningsdagen. Att reservera är fortfarande avgiftsfritt.

Avgiften för ohämtade reservationer tas i bruk 1.6.2021. 

Avgiftens storlek är 1 euro per reserverat verk, t.ex. bok eller skiva. Avgiften uppbärs inte av personer under 18 år, låntagare vid tjänsten Boken kommer, flexkunder och inte heller av samfund som skolor och daghem.

Syftet med avgiften är att det reserverade materialet snabbare ska nå låntagarna. Reservationerna ökar allt mer i huvudstadsregionens bibliotek. Samtidigt händer det allt oftare att det reserverade materialet inte hämtas.

I Helmet-biblioteken görs årligen ca 2,8 miljoner reservationer. 14 procent av dem hämtas aldrig. Årligen finns det alltså 400 000 verk som i onödan står och väntar på att hämtas, medan någon samtidigt väntar på dem. 

Onödig påfrestning för miljön

Då reservationerna blir ohämtade cirkulerar materialet långsammare, reservationsköerna blir längre och låntagarna blir mindre nöjda med biblioteket. Att transportera böcker i onödan till olika delar av huvudstadsregionen är en belastning för miljön.

Bibliotekets personal frigörs till andra uppgifter då tiden hanteringen av reservationer minskar.

I de flesta kommuner i Finland har man redan börjat uppbära avgifter för ohämtade reservationer.  Där har avgiften inte lett till att reservationernas popularitet minskat. 

Annullera eller frys reservationerna

Avgiften uppbärs inte om du hämtar eller annullerar dina reservationer senast på den sista avhämtningsdagen.

Du kan annullera reservationerna när som helst. Du kan också frysa reservationerna innan de har statusen PÅ VÄG.

Om du inte längre behöver reservationen kan du annullera den i Helmets nättjänst genom att logga in på Mitt bibliotekskonto. Du kan också använda appen Taskukirjasto eller gå till bibliotekets kundservice. Att ändra reservationer 

Du kan frysa dina reservationer t.ex. när du åker på semester eller är frånvarande av någon annan orsak. Så länge reservationen är fryst avancerar den i kön som normalt, men du får den först efter att du tagit bort frysningen. Du kan inte frysa en reservation som redan har statusen KLAR eller om den är PÅ VÄG från ett annat bibliotek. Du kan frysa reservationerna och ta bort frysningen i Helmets nättjänst.

Vanliga frågor om avgiften för reserveringar som inte avhämtats

I övrigt träder ändringarna i användningsreglerna och den uppdaterade avgiftsbilagan i kraft  1.2.2021.

Användningsregler för Helmet-biblioteken fr.o.m 1.2.2021 

Lånetider och avgifter fr.o.m. 1.2.2021

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad