H o L stor

Sandkulla bibliotek röjdes upp inför nytt läsår

Efter det gångna läsåret 2018-19 var det förra vecka dags för effektiv röjning, städning och avskrivning av gamla, söndriga böcker i Sandkulla bibliotek. Detta gjordes med iver och effektivitet av Sandkulla bibliotekets serviceförman Lisbet Muurinen, bibliotekarie Charlotta Panzera och sommarjobbare Hilla Pietilä.

Sandkulla bibliotek har Vanda stadsbiblioteks största svenskspråkiga samling av barn- och ungdomslitteratur men har också under de senaste fem åren samlat på sig en hel del gammal litteratur, sådan som det redan är dags att slänga eller helst skänka vidare till intresserade. Gammal litteratur kan kännas väldigt värdefull och väcka starka känslor pga. dess betydelse för läsaren och många klassiker fick man en stund stå i handen med och överväga om det verkligen var dags att överge boken eller inte.

Den svenskspråkiga samlingen i Sandkulla har verkligen varit enorm men pga. att det utkommer en stor mängd böcker för barn och unga, även svenskspråkiga sådana, så måste också utrymme göras för dessa och gammalt måste ges upp. Nu är biblioteket genomgått och städat och dessutom förnyat enligt bästa förmåga med nya arrangemang: ny ordning och planläggning, nya prylar och planer på att även behålla detta i fortsättningen, då läsåret inleds och biblioteket öppnar sina dörrar för skolans elever och kunder i allmänhet.

Sandkulla biblioteks personal vill tacka så hjärtligt alla kunder under det gångna läsåret. Det här innebär såväl alla elever och småbarn som tittat in varje gång biblioteket varit öppet, liksom alla övriga kunder. Men vi vill också tacka vår duktiga sommararbetare Hilla så mycket för hennes enorma hjälp och effektivitet under den gångna veckan. Utan henne hade röjningen aldrig skett så fort och fint som den gjorde och det goda humöret behölls in i det sista hos oss alla.

Välkommen igen fr.o.m. tisdag 13.8 för att titta in i det fräscha, ordnade biblioteket på Idrottsvägen i Vanda.

Text: Charlotta Panzera
Foto: Lisbet Muurinen