Svensk språkcafe

Frivillig arbetskraft upprätthåller Sellobibliotek

Svenska språkkafét i Sellobibliotek lockar fler personer än någonsin. Språkkafét upprätthålls av frivillig arbetskraft. Det finns mycket frivillig arbetskraft på många olika arbetsplatser, de hjälper att utveckla intressanta verksamheter för kunder.

På en del jobb finns det inte tillräckligt personal för att hålla varierande verksamheter för kunderna, därför har många människor erbjudit att anordna olika klubbar och verkstäder gratis, dessa personer är frivilliga arbetare. När dessa vänliga människor håller verksamheter för kunder, kan de anställda hålla biblioteket i bra skick och så att allting funkar perfekt.

Ett bibliotek skulle ha allt som ett normalt bibliotek har, utlåning av böcker och returnering av böcker, utan frivilliga, men med hjälp av frivilliga arbetare har bibliotek i huvudstadsregionen kunnat utveckla deras tjänster till alla åldersgrupper. Nu finns det diktklubbar, kodningsklubbar, läxläsningsklubbar, bokklubbar, språkkafén, många verkstäder och specialdagar med olika program tack vare snälla människor som ställer upp att arbeta gratis några gånger i månaden. Det finns frivilliga arbetare på t.ex. skolor, bibliotek och Röda korset. I skolor är det möjligt att ha klubbar och mentorer till exempel tack vare frivilliga arbetare, istället för att anställa personal för att dra klubbar sparar man pengarna till nya datorer, böcker och utflykter. På Röda korset hjälper frivilliga arbetare med t.ex. leka med barnen.

Niclas Nylund har hållit svenska språkkaféet i Sellobibliotek utan betalning. “Jag erbjöd att vikarierade när personen som normalt drar kaféet var sjuk och tyckte att det var roligt, så jag frågade om jag kunde ordna det och det fick jag.”. Sen dess har det bara blivit bättre för kaféet eftersom Nylund pratar märkbart bättre svenska än gamla ordnaren, det kom mera kunder, det har kommit författare och berättat om sina böcker, och man har tagit emot kaféet med positiva känslor. Man ordnar kaféet så att de som kan lite svenska och vill lära sig mera kan komma dit två gånger i månaden och prata svenska. De som vill lära sig om svensk kultur brukar också komma till kaféet.

Man behöver inte mera tjänster med frivilligt arbete eftersom det finns redan tillräckligt frivilliga tjänster och man behöver inte mera, konstaterade Nylund. Det skulle bli för mycket olika tjänster och bibliotekets riktiga användning skulle bli översedd när alla kommer dit till klubbar och verkstäder.

När språkkaféet grundades tre år sedan kunde ingen gissa att det skulle bli en sån här succé. När Nylund inte höll kafét och man ordnade den en gång i månaden kom det två till tre personer varje gång, men när Nylund började hålla kafét två gånger i månaden kommer det sex till tio personer per gång. Det finns kaffe och småkakor till servering vilket kan ha lett till att det har kommit flera personer än tidigare, det är ju ganska skönt att sätta sig ner, dricka kaffe och prata svenska med andra. Kunderna har tackat att man har bytt ordnare till en som kan prata svenska bra, och de som kommer dit varje gång har också rekommenderat kaféet till andra. Detta kafé har funnits i tre år och aldrig har det gått bättre, enligt Nylund. Det är bra att människor kommer till språkkafét, eftersom då kommer kafét att fortsätta i många år, med många roliga diskussioner och intressanta presentationer.

Jens Nylund

Lagstads skola, åk 9D