sagostund

Sagostund på bibban

Sagostunder på bibban är en av de äldsta verksamhetsformerna på bibliotek överallt i världen. Högläsning är ett billigt, enkelt och effektivt sätt att stöda barnet att utveckla sitt språk och övar upp förmågan till empati och fokusering. Att låna en bok på biblioteket kostar ingenting. Kom med i världens största läsklubb.

Sagan öppnar för en äventyrlig värld där allting är möjligt. Man kan lämna den vanliga bekanta miljön och kasta sig in i överraskningar och infall. Läsningen blir porten in i en fantasivärld där plutten kan övervinna enorma svårigheter och återvända hem som en segrare.

Känslor och sagovärld

Via sagofigurerna kan man pröva på svåra känslor som svartsjuka och ilska och bearbeta det som händer. Monster och troll kan man slåss mot och övervinna. I sagan får det onda sitt straff och det goda sin lön. Barnet är skickligt på att skilja mellan sagans verklighet och den riktiga världen. Via sagans figurer och händelser får barnet verktyg att hantera sin omgivning med.

Besök biblioteket!