Skolsamarbetesv2

Skolsamarbete på svenska i Esbo

Välkommen till bibban med din klass! 

För  höstterminen  har vi satt ihop  några olika biblioteksprogram för varje årskurs inom ramen för KULPS!-biblioteksstig. Tillgången till programmen är till viss del begränsad, så anmäl gärna ert intresse i god tid!

Vårt mål är att det ska vara säkert att vistas på biblioteket för alla kunder och vi håller säkerhetsavstånd både till kunder och till annan personal. Vi hoppas därför att besökande grupper är av lämplig storlek för biblioteket och att stora grupper vid behov kan delas upp.

Till skillnad från tidigare år kommer alla anmälningar att tas emot via webropol-blanketterna på denna sida. Bekanta er med programmet nedan och anmäl er via den blankett som hör till er årskurs, så hörs och ses vi under hösten!

  • Esbos svenska bibliotekspedagoger

För lågstadiet

Boka in er på programmet med den här blanketten. Alla program  är beräknade att räcka en lektion, dvs. 45 minuter, om inte annat anges. Vissa program är även genomförbara på distans eller i skolan, ifall ett besök på biblioteket inte är möjligt. Ni kan även gärna skriva ut vår  KULPS!-broschyr för åk 1-6.

För åk 1 

Vad händer på bibban?  

En lektion i biblioteksanvändning där vi på ett interaktivt sätt går igenom hur biblioteket fungerar, vad man kan låna, hur böckerna är ordnade och hur man hittar det man söker. Kan ordnas i skolan eller på biblioteket.

De elever som inte redan har ett eget bibliotekskort kan få det under ett besök på bibban, förutsatt att läraren på förhand lämnat in  bibliotekskortsblanketter som fyllts i av vårdnadshavaren.  Vi kan också dela ut ettornas bokgåva.

Bekanta, brokiga eller bråkiga bokstäver 

Bibliotekspedagogen ger boktips med fokus på  så kallade  börja läsa-böcker. Vi gör kreativa uppgifter med bokstäver som tema. Kan kompletteras med högläsning eller enkla uppdrag.

Bokprat med tema Helmets lilla läsutmaning eller Helmets läsdiplom 

Er klass kan välja att antingen delta i Helmets lilla läsutmaning eller att avlägga Helmets läsdiplom. Då kan ni få ett inspirerande bokprat som fokuserar på böcker till läsutmaningen eller läsdiplomet och som kan fungera som en kick-off för klassens projekt.

För åk 2 

Var är  Bibbakurre ? 

En  skattjakt på biblioteket där eleverna får leta efter den förrymda Bibbakurre, samtidigt som de lär sig att hitta bland hyllorna. Skattjakten får gärna kombineras med annat program (sagostund, bokprat) eftersom den fungerar bäst med en mindre grupp. Programmet räcker ca. 45–60 minuter, beroende på hur mycket tid klassen kan avvara.

Bokprat med tema Helmets lilla läsutmaning eller Helmets läsdiplom 

Er klass kan välja att antingen delta i Helmets lilla läsutmaning eller att avlägga Helmets läsdiplom. Då kan ni få inspirerande boktips som fokuserar på böcker till läsutmaningen eller läsdiplomet och som kan fungera som en kick-off för klassens projekt.

Gissa boken! 

En gissningslek med  böcker  som alla fokuserar på temat människan på olika sätt.  Programmet inkluderar tips på lättillgänglig facklitteratur och skönlitteratur. Eleverna eller läraren får gärna låna böckerna i slutet av lektionen.

För åk 3 

Bokprat 

Bibliotekspedagogen ger boktips med fokus på litteratur som lämpar sig för årskursen och som också tar klassens eventuella specialbehov i beaktande. Bokpratet utgår från Helmets läsdiplom eller Helmets lilla läsutmaning och kan fungera som en kick-off för klassens läsprojekt.

Kan även utföras på distans eller i skolan, om ett besök på biblioteket inte är möjligt .

Informationssökning  med  Helmets lilla läsutmaning 

En lektion i informationssökning på helmet.fi med fokus på att hitta böcker till  Helmets  lilla läsutmaning. Under lektionen går vi igenom hur man söker och uträttar andra ärenden på helmet.fi och inkluderar en sökuppgift kopplad till  Helmets  lilla läsutmaning. Programmet räcker 45–60 minuter, beroende på hur mycket tid klassen kan avvara. Programmet kan även utföras på distans, om eleverna har tillgång till datorer eller surfplattor.

Gissa boken!

En gissningslek med böcker som alla fokuserar på  ett  tema som klassen/läraren väljer. Programmet inkluderar tips på lättillgänglig facklitteratur och skönlitteratur. Eleverna eller läraren får gärna låna böckerna i slutet av lektionen.

För åk 4 

Bokprat 

Bibliotekspedagogen ger boktips med fokus på litteratur som lämpar sig för årskursen och som också tar klassens eventuella specialbehov i beaktande. Bokpratet har ett av dessa teman: Norden och nordiska författare, Helmets läsdiplom eller Helmets lilla läsutmaning. Det kan fungera som en kick-off för klassens läsprojekt.

Kan även utföras på distans eller i skolan, om ett besök på biblioteket inte är möjligt. 

Informationssökning Helmet

En lektion i informationssökning på helmet.fi  med fokus på facklitteratur. Lektionen kan ha temat  Norden  och lämpar sig då bra för en klass som ska inleda ett  Norden-projekt. Då fokuserar vi på hur man hittar faktaböcker om Norden och inkluderar en sökuppgift i biblioteket, där eleverna både får öva sig i att söka på helmet.fi och leta efter böcker i hyllorna. Programmet räcker 60–90 minuter, beroende på hur mycket tid klassen kan avvara.

Gissa boken!

En gissningslek med böcker som alla fokuserar på  ett tema som klassen/läraren väljer . Programmet inkluderar tips på lättillgänglig facklitteratur och skönlitteratur. Eleverna eller läraren får gärna låna böckerna i slutet av lektionen.

För åk 5 

Bokprat 

Bibliotekspedagogen ger boktips med fokus på litteratur som lämpar sig för årskursen och som också tar klassens eventuella specialbehov i beaktande. Bokpratet utgår från Helmets läsdiplom eller Helmets lilla läsutmaning och kan fungera som en kick-off för klassens läsprojekt.

Kan även utföras på distans eller i skolan, om ett besök på biblioteket inte är möjligt .

Informationssökning  med  Helmets lilla läsutmaning 

En lektion i informationssökning  på helmet.fi med fokus på att hitta böcker till  Helmets  lilla läsutmaning. Under lektionen går vi igenom hur man söker och uträttar andra ärenden på helmet.fi och inkluderar en sökuppgift kopplad till Helmets lilla läsutmaning. Programmet räcker 45–60 minuter, beroende på hur mycket tid klassen kan avvara. Programmet kan även utföras på distans, om eleverna har tillgång till datorer eller surfplattor.

Gissa boken!  

En gissningslek med böcker som alla fokuserar på  ett tema som klassen/läraren väljer . Programmet inkluderar tips på lättillgänglig facklitteratur och skönlitteratur. Eleverna eller läraren får gärna låna böckerna i slutet av lektionen.

För åk 6 

Bokprat 

Bibliotekspedagogen ger boktips med fokus på litteratur som lämpar sig för årskursen och som också tar klassens eventuella specialbehov i beaktande. Bokpratet utgår från Helmets läsdiplom eller Helmets lilla läsutmaning och kan fungera som en kick-off för klassens läsprojekt.

Kan även utföras på distans eller i skolan, om ett besök på biblioteket inte är möjligt .

Har du koll på  våra klassiker? 

Bokprat och frågesport om klassiker i o riginal och omarbetade versioner.  Kan även utföras på distans eller i skolan, om ett besök på biblioteket inte är möjligt.

Informationssökning  med  Helmets lilla läsutmaning 

En lektion i informationssökning på helmet.fi med fokus på att hitta böcker till  Helmets  lilla läsutmaning. Under lektionen går vi igenom hur man söker och uträttar andra ärenden på helmet.fi och inkluderar en sökuppgift kopplad till  Helmets  lilla läsutmaning. Programmet räcker 45–60 minuter, beroende på hur mycket tid klassen kan avvara. Programmet kan även utföras på distans, om eleverna har tillgång till datorer eller surfplattor.

För högstadiet 

Boka in er på programmet med den här blanketten. Alla program är beräknade att räcka en lektion om inte annat anges. Programmen är även möjliga att utföra på distans eller i skolan, ifall ett besök på biblioteket inte är möjligt. Ni kan även gärna skriva ut vår KULPS!-broschyr för åk 7-9.

För åk 7 

Allmänt bokprat 

Bibliotekspedagogen ger boktips med fokus på litteratur som lämpar sig för årskursen och som också tar klassens eventuella specialbehov i beaktande.  

Bokprat med tema Ung i världen 

Bibliotekspedagogen ger boktips  med fokus på hur det är att vara ung i världen idag.  Bokpratet fungerar bra  som underlag för diskussioner  om representation, rasism och invandring.

För åk 8 

Allmänt bokprat 

Bibliotekspedagogen ger boktips med fokus på litteratur som lämpar sig för årskursen och som också tar klassens eventuella specialbehov i beaktande.  

Bokprat  med tema deckare 

Bibliotekspedagogen ger boktips  med fokus på  deckare och spänningslitteratur.  Vi går igenom  såväl klassiker som samtidslitteratur och  bekantar oss med  deckare skrivna i Norden och övriga världen samt deckare som filmatiserats. Vi tittar också på vad det finns för mysterier eller kriminalgåtor i ungdomshyllan. 

För åk 9 

Allmänt bokprat 

Bibliotekspedagogen ger boktips  med fokus på litteratur som lämpar sig för årskursen och som också tar klassens eventuella specialbehov i beaktande .  

Workshop om samtycke 

I denna verkstad ingår en presentation där eleverna får diskutera olika frågeställningar i grupp. Ämnen som behandlas är bland annat sex, lagstiftning kring våldtäkt och hur vi kan lära oss samtycke. Workshopen avslutas med ett bokprat med passande böcker på tematEn informativ verkstad med ett aktuellt ämne riktad specifikt till årskurs 9.

KULPS!-författarbesök (åk 3–9) 

Biblioteket har möjlighet att bjuda några skolklasser på ett författarbesök eller en workshop med någon av följande författare eller illustratörer: Linda Bondestam, Eva Frantz, Jenny Lucander, Annika Sandelin och Julia Wickholm. Antalet platser är begränsat och förtur ges åt de elever som inte träffat en författare på biblioteket på länge.

Författarbesöken ordnas på biblioteket och endast i undantagsfall på distans (förutom Jenny Lucander som inte gör besök på distans). Läs mera här i Läscentrums broschyr  och anmäl ert intresse via webropol, antingen på blanketten för lågstadiet eller för högstadiet

Håll även ögonen öppna för information om läsveckan  Houkutus  – Lockelser som i år ordnas i november.

Makerspace på bibban 

Nytt för i höst är våra Makerspace-koncept för årskurs 3 och uppåt.  I de här verkstäderna får eleverna bekanta sig mera med den teknik som finns på biblioteken och jobba kreativt med den. Programmen räcker i allmänhet mer än en lektion och ni kan boka in er på programmen med den här blanketten.

För åk 3–6 

Boktrailer 

Eleverna  får lära sig att göra korta filmsnuttar i iMovie baserade på en bok de läst på förhand. För att få mest nytta av programmet rekommenderar vi att klassen bokar in sig på ett bokprat och där väljer lämpliga böcker innan de deltar i boktrailer-verkstaden. Programmet räcker 2–3 timmar, beroende på hur mycket tid klassen kan avvara.

Seppo.io och Mediamysteriet 

Eleverna får spela  Seppo.io- spelet Mediamysteriet på biblioteket med hjälp av tabletter eller smarttelefoner.  I spelet får eleverna  leta efter  material på biblioteket med hjälp av helmet.fi och internet . Programmet räcker  1–1,5  timme, beroende på om klassen kan göra förhandsuppgifter eller inte.

För åk 4–9 

Bekanta dig med Makerspace 

En introduktion till bibliotekets Makerspace  och de mest populära maskinerna  eleverna kan använda på sin fritid.  Introduktionen inkluderar 3D-skrivare, vinylskärare och 3D-modellering och innehåller delar där eleverna själva får jobba med en produkt. Programmet räcker mellan 1,5 och 2,5 timmar och fokuserar på lite olika delar av Makerspace beroende på klassens egen tidtabell och personalens resurser.

Garageband musikworkshop

Eleverna lär sig komponera en enkel hiphop/raplåt  med hjälp av tabletter och  appen  Garageband. Programmet räcker  1–2  timmar, beroende på hur mycket tid klassen kan avvara.