Sellon kirjasto

Kontaktuppgifter och öppettider

Öppettider

Måndag-Fredag kl. 8-20
Lördag kl. 10-18
Söndag kl. 11-18


Adress:
Sellobiblioteket
Albergagatan 9
02600 Esbo

Postadress:Sellobiblioteket
PB 3611
02070 Esbo stad

sellonkirjasto@espoo.fi
 

Kontaktuppgifter
 

Svenskspråkig kontaktperson   Vi ska anmäla en ny person och ett nytt nummer snart.
Kundservice   09 81657603
Barnens värld (0-12 år) 09 8165 7617
Musik och Verkstad  09 8165 7607
Pointti (12-20 år) 09 8165 7613
Vuxenavdelningen (böcker, filmer, tidningar)  09 816 57603
Bibliotekstjänstchef Merja Pihlajamäki (Alberga distrikt) 046 8773079
Tjänstgörande förman  043 8273075
Boka en apparat! Reservationer: https://varaamo.espoo.fi  09 816 57607
Boka ett utrymme!  Reservationer:  https://varaamo.espoo.fi  / Mer infotmation  på sidan Utrymmen / sellontilat@espoo.fi
Evenemangkoordinator / konstutställningar: mia.wuorela@espoo.fi / sellontilat@espoo.fi   043 8252337
Fjärrlån (kaukopalvelu@espoo.fi)   09 8165 7603
Fjärrlån på ryska  kauko.rus@espoo.fi / 043 8257993
Rundturer  09 8165 7603
Ryskspråkigt bibliotek - Bibliotekstjänstchef Merja Pihlajamäki (Hagalund)  046 8773079
Skolsamarbete (ungdomar)  046-877 3289
Utlåning tjänster  09 8165 7610