Samarbetet med skolorna, guidning i hur biblioteket används och rundvisning på biblioteket

Biblioteksbesök och presentation av biblioteket:  sellonkirjasto@espoo.fi / tel. 09 816 57603

För information om program för skolor på biblioteket, besök helmet.fi/skolsamarbeteiesbo

Kontaktperson för vägledning om användning av biblioteket eller för att boka en turné för skolbarn

Förskolor, grundskolor: timo.ylonen@espoo.fi
 

Gymnasier och studerande: sellonkirjasto@espoo.fi / tel. 09 816 57603