Samarbete bibliotek - daghem

Välkommen till biblioteket med din daghemsgrupp. Kom på besök, låna böcker eller delta i något av bibliotekens program.

Vi informerar på bibliotekens hemsidor och via e-post om nedanstående och övriga aktuella program för daghemsgrupper.

 • Sagostunder
 • Bokbio

  Ta kontakt om du behöver hjälp med att samla ihop ett bokpaket kring något tema.

  Kontaktuppgifter:

  På svenska jobbar vi över biblioteksgränserna. Ta gärna kontakt med oss!

  Cecilia Eriksson
  Richardsgatans bibliotek
  cecilia.eriksson@hel.fi
  050 402 5805

  Tobias Larsson
  Richardsgatans bibliotek
  tobias.larsson@hel.fi
  09 3108 5813

  Anna Söderström
  Tölö bibliotek
  anna.soderstrom@hel.fi
  040 673 5441

  Annika Suursalmi
  Drumsö bibliotek
  annika.suursalmi@hel.fi
  09 3108 5020

  Beatrice Skaag
  Östra centrums bibliotek
  beatrice.skaag@hel.fi
  09 3108 5890

  Helen Saari
  Berghälls bibliotek
  helen.saari@hel.fi
  09 3108 5753

  Marcus Granfors
  Södra Haga bibliotek
  marcus.granfors@hel.fi
  09 3108 5032

  Lauri Seutu
  Månsas bibliotek
  lauri.seutu@hel.fi
  09 3108 5063

  Övrig information

  Bibliotekskort

  Information om bibliotekskortet och kortansökan hittar du här. Du kan i samband med ett biblioteksbesök skaffa ett gemensamt bibliotekskort för ditt daghem.

  Sagodiplom

  Sagodiplomet ger tips på böcker och inspirerar till läsning.

  Bibliotek med självbetjäningstid

  Grupper är alltid välkomna till biblioteket.  Ta gärna kontakt på förhand om du kommer med din grupp till ett bibliotek med självbetjäningstid kl. 8-10 och önskar träffa en bibliotekarie. Bibliotekens självbetjäningstider hittar du på Helmet.fi.

  Reservera ett utrymme på biblioteket

  Du kan även reservera utrymmen på biblioteken för eget bruk på Varaamo