Suurpellon kirjaston hyllyt, Suurpellon kirjaston hyllyt

Från och med 12.8 heter biblioteket Opinmäki Storåkerns bibliotek


Under våren och sommaren 2019 har biblioteket Opinmäki utvecklats för att bättre motsvara invånarnas behov och önskemål. Fr.o.m. 12.8 är bibliotekets namn Storåkerns bibliotek. Samtidigt förändras också mycket annat:

Samlingarna för vuxna har förstorats enligt invånarnas önskemål. Utbudet har blivit bredare och antalet hyllor har ökat.

Utrymmet är uppdelat för olika behov. I närheten av samlingen för vuxna finns några trevliga läshörnor och en surfplatta där du kan läsa tidningar.

Vi har nu nya datorer där vuxna kan jobba eller skötta snabba ärenden. På barnavdelningen finns datorer där du kan spela eller göra dina läxor. 

Du kan nu kopiera eller skriva ut dokument på ett lugnare ställe än förut – väggen mittemot undervisningsträdgården.

Vi prenumererar nu på nya tidningar som du också kan låna hem.

Det lilla arbetsrummet kan från och med augusti användas också då biblioteket är meröppet. Symaskinen har flyttats till detta rum, så att den kan användas utan att andra biblioteksbesökare blir störda.

Bibliotekets akustik har förbättrats.

Du kan nu behålla skorna på när du vistas i biblioteket.

Från hösten är bibliotekets dörr öppen då personalen är på plats. Besökarna kan logga in i systemet för meröppet med sitt bibliotekskort då vi går hem.

Från 12.8 heter hämtplatsen för Helmet-reservationer Suurpelto / Storåkern. Förändringen sker automatiskt i de reservationer som gjorts tidigare.

Vi fortsätter att samarbeta med skolorna i Opinmäki, med föräldraföreningarna och med andra lokala organisationer. Målet är att biblioteket bättre ska betjäna både vuxna och barn, särskilt på eftermiddagarna.  Arbetet är ännu på hälft och det fortsätter på hösten.