Ambulerande samlingar för samfund

Ambulerande samlingar för samfund

Helsingfors stadsbibliotek erbjuder ambulerande samlingar för samfund: servicecentraler och andra gruppboenden för t.ex. äldre. Ta kontakt om du vill veta mera.

Mer information:

Rauni Sangi
Biblioteksfunktionär
Boken kommer
tel. 09-310 85914
Rauni.Sangi@hel.fi

Karoline Berg
Bibliotekschef
Boken kommer
tel. 09-310 85211
karoline.berg@hel.fi