Bibliotekspunkter för äldre

Biblioteket i stadens servicecentraler

Helsingfors stads servicecentraler för äldre är avsedda att stödja hemmaboendet, förebygga marginalisering och lindra ensamhet. Helsingfors stadsb ibliotek betjänar i samarbete med fyra servicecentraler. De här servicepunkterna utgör en del av HelMet-biblioteket.

Djurbergets servicecentral

För servicepunkten ansvarar i första hand specialbiblioteksfunktionär Liisa Chehidi, tel. 310 85919 eller 040 647 2989
Besöksadress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors
Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Bibliotekspersonalen är anträffbar mån och ons kl. 9-12 och 13-15. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).
Öppettider: som servicecentralen.

Gustafsgård servicecentral

För servicepunkten ansvarar i första hand bibliotekarie Linnea Lindman, tel. 09-310 85581.
Besöksadress: Gevaldigervägen 16, byggnad E, 00620 Helsingfors
Postadress: PB
25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Bibliotekspersonalen är anträffbar tis och ons kl. 9-12 och 13-15. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).

Öppettider: mån til tor kl. 8 - 16, fre kl. 8 - 14

Gårdsbacka servicecentral

För servicepunkten ansvarar i första hand specialbiblioteksfunktionär Kaisa Uotinen, tel. 040 486 9432.
Besöksadress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors
Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Bibliotekspersonalen är anträffbar tis och tor kl. 9-11 och 12-15. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).
Öppettider: vardagar kl. 8 - 17:30, lör - sön kl. 9 - 15

Kasbergets servicecentral

För servicepunkten ansvarar i första hand bibliotekarie Linnea Lindman, tel. 09 3108 5581.
Besöksadress: Rödluvans väg 16, 00820 Helsingfors
Postadress: PB
25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Bibliotekspersonalen är anträffbar mån och tor kl. 9-12 och 13-15. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).
Öppettider: som servicecentralen 
 

****

Mer information: Boken kommer/Karoline Berg, bibliotekschef, tel. 09-310 85211

Ofta ställda frågor

Ge respons