Palvelualue

Om oss

Tölö bibliotek är beläget i Bortre Tölö, på norra sidan av Topeliusparken. Byggnaden, som represen­terar modernism, är planerad av professor Aarne Ervi och är ett utmärkt exempel på 1960-talets biblioteksplanering. En av utgångspunkterna för planeringen har varit att skapa en byggnad som harmonierar med den omgivande parken. Böjda former, ljusa färger, glasväggar som skiljer de olika utrymmen åt och stora fönster som öppnar sig mot parken är karakteristiska för biblioteks­bygg­nadens arkitektur. Det nya biblioteket öppnades år 1970.

Tölö bibliotek har ett brett sortiment av litteratur och musik samt tidningar och tidskrifter, AV-material och spel. Bib­liotekets kunder kan avgiftsfritt boka lokaler för olika ändamål samt använda dato­rer med trådlös nätförbindelse Stadinetti. Läsecirklar, språkcaféer, föreläsningar och utställningar arrangeras regel­bundet i bibliotekets lokaler. Det är möjligt att läsa eller jobba på biblio­tekets bal­konger sommartid och njuta av den vackra vyn till parken.

Bottenvåning : Klubbrum

Klubbrummet i bibliotekets bottenvåning används för sagostunder för småbarn och bokprat för skol­elever. Lokalen kan även bokas för möten eller föreläsningar samt studier för smågrupper.

Första våningen : Serviceområdet, Entrén och Sagans gård

Utlåning och återlämning samt avhämtning av reserverat material sker på bibliotekets serviceområde. Där finns även tidningar och tidskrifter samt tillgång till kopiering, skanning och  utskrivning. Bredvid läsplatsen finns automater med både kaffe och mellanmål.

I entréhallen vid bibliotekets huvudingång finns datorer för kortvarig användning samt pekplattor. Hyllor för filmer, konsolspel och ljudböcker samt en hylla för Bestseller-böcker och Special-pocket­böcker finns också i entréhallen. Hundar är välkomna till bibliotekets serviceområde och entré­hall.

Bibliotekets material för barn, böcker, musik, filmer och spel, finns på Sagans gård. Där finns en trivsam lekplats för småbarn och mysiga läshörnor för större barn. På Sagans gård finns också ut­rymme för mindre utställningar samt en vitrin för olika slags samlingskollektioner. Barnen kan an­vända sig av terassen utanför Sagans gård sommartid. Här kan man spela utespel eller sitta och läsa.

Andra våningen : Bibliotekssal och Läsesal

I Bibliotekssalen finns skönlitteratur för vuxna samt facklitteraturens klasser 0-699. Förutom den svenska och finska skönlitteraturen finns material även på engelska, estniska, franska, ryska, spanska och tyska. I Bibliotekssalen finns även bibliotekets informationstjänst, samt flera datorer och en skrivare till kundernas förfogande. I ena ändan av Bibliotekssalen finns ett ljust utrymme för olika slags utställningar.

Bibliotekets tysta Läsesal är ljus och rymlig. Här finns sittplatser för 80 personer för arbete eller stu­dier. Det finns också eluttag för tekniska apparater i Läsesalen.

Tredje våningen : Galleri, Grupprummen Gungan och Stolen

I galleriet ovanför Bibliotekssalen finns resten av facklitteraturen, klasserna 700-999. I andra ändan av galleriet, ovanför den tysta Läsesalen, finns grupprummen Gungan och Stolen. Båda rummen är lämpliga för studier, arbete eller möten.

Fjärde våningen : Terrassen, Spelrum samt Trum- och pianorum, Grupprum Marjatta och Mika Waltari –salen

Bibliotekets musikmaterial, nothäften, litteratur och CD-skivor, finns på Terrassen. Här finns också ung­doms­litteratur samt seriealbum och -romaner. Kantele eller ukulele kan lånas från Terrassens service­disk. På Terrassen finns även ett utrymme för konsolspel och ett musikrum med piano och trum­mor.

Grupprum Marjatta är lämpligt för studier, arbete eller möten för olika slags grupper. Det är också möjligt att använda symaskin i Marjatta. Mika Waltari -salen, bibliotekets största lokal, lämpar sig för olika slags större evenemang. Salen hyrs ofta av olika föreningar eller organisa­tioner.