Tölö bibliotek

Tölö biblioteks historia

Beslutet att grunda filialbibliotek i Helsingfors fattades 1898. Huvudbiblioteket grundades år 1860 och mot slutet av 1890-talet upplevde man ett stort behov av filialer och särskilt läsesalar i förorterna Tölö och Hermans.

Initiativet gick smidigt framåt och i början av september 1899 öppnades tidningssalen i fyrarums villan Villa Valo vid hörnet av Mannerheimsvägen och Runebergsgatan. Bibliotekets utlåningsverksamhet kom igång den 26:e september samma år. Därmed är Tölö bibliotek det äldsta filialbiblioteket grundat av Helsingfors stad.

Under de följande årtiondena verkade Tölö bibliotek på flera olika ställen: Västra Chaussén 30, Matrosoffs trähus (1910-1913), Runebergsgatan 69 (1913-1937) och Mannerheimvägen 48-50 (tidigare Åbovägen) (1939-1969). Orsaken var alltid densamma: utrymmen blev för små för den växande samlingen och den ökande användningen.

Stadsbibliotekets direktion ansåg redan år 1937 att Tölö bibliotek hade för trånga utrymmen och att man därför borde bygga en helt ny byggnad för biblioteksverksamheten. Det tog ändå till slutet av 1960-talet innan planeringen av den nuvarande byggnaden kunde komma igång. Professor Arne Ervi fick de första skisserna klara år 1962.

Beslutet att bygga biblioteket vid Topeliusparken understöddes inte av alla. Tvärtom motsatte man sig att byggnaden skulle uppföras i parken och det fördes en livlig debatt i medierna.

Tölö bibliotek tvingades flytta in i temporära utrymmen vid Stengårds sjukhus, innan den nya byggnaden färdigställdes. Den här gången var orsaken att de nya hotellbyggena som skulle påbörjas vid den tidigare platsen.

Det nya biblioteket vid Topeliusgatan 6

Det nya biblioteket öppnade för allmänheten den 22:a december 1970 kl. 15.00. Mänskor stod i kö utanför dörrarna och rusningen fortsatte under den första tiden. Kunderna var i alla åldrar, så det blev bevisat att biblioteket behövdes.

Musikavdelningen öppnade först i slutet av februari 1971, men var trots det den första musikavdelningen vid ett allmänt bibliotek i Helsingfors. Den är fortfarande en av bibliotekets stoltheter.

Byggnaden Tölö bibliotek representerar modernism och är ett fint exempel på 1960-talets biblioteksplanering. Biblioteket ligger vid Topeliusparken. En av utgångspunkterna för planeringen har varit en harmonisk sammanjämkning av parken och byggnaden. Välvda former, ljusa färger, utrymmen som avgränsas med glasväggar samt en stor fönstervägg som öppnar sig mot parken är biblioteksbyggnadens typiska arkitektoniska drag. Det nya biblioteket var inte endast en vacker byggnad, utan från början också ett aktivt bibliotek fullt av användare, ett hus där vartenda hörn fylldes av liv.

Under 1990-talet förnyades biblioteksverksamheten på många sätt. Under 1990 och 1996 genomfördes större renoveringar och mindre omställningar har också genomförts över åren. En av de större förändringarna var att tidningssalens ingång flyttades in i biblioteket. Tidigare hade den haft en egen ingång. År 2007 fick biblioteket en returneringsautomat.

Under hela sin historia har Tölö bibliotek varit en föregångare, börjande med att det var stadens första filialbibliotek och hade den första musikavdelningen. CD-rom, DVD-skivor och Blu Ray-skivor togs in snart efter att de kommit ut på marknaden. Ny teknologi har fört med sig nya möjligheter. Kunderna erbjöds redan tidigt tillgång till datorer och år 1994 öppnades Finlands första mediatek för barn vid Tölö bibliotek.

Idag kan användare bland annat låna e-boksläsare, energiförbrukningsmätare och utespel. Kunderna har tillgång till flera datorer, kan utnyttja den avgiftsfria trådlösa nätförbindelsen, spela Playstation, utnyttja bokbyteshyllan eller delta i någon av de många evenemangen. Den nyaste tjänsten är Pockettornet med tio nya titlar på finska och fem på svenska respektive engelska varje månad. Här kan man hitta böcker som annars har en lång reservationskö.

Helena Ruth
(förkortad och reviderad av Maria Repo)


Källor
Hirn, Sven, Kansankirjastosta kaupunginkirjastoksi. Helsinki 1998
Helsingfors stadsbiblioteks årsberättelser