Använder du ett meröppet bibliotek? Nu bör du registrera dig som användare 

Bara registrerade användare kan komma in i Helmet-områdets meröppetbibliotek från och med 1.11.2023, när användarreglerna för meröppetbibliotek förnyas. Du kan lätt registrera dig i vilket Helmet-bibliotek som helst. 

Helmet-biblioteken börjar använda gemensamma användarregler för meröppetbibliotek. Biblioteksanvändarna kommer inte längre att ha automatiskt tillträde till meröppetbiblioteken. I fortsättningen ska varje biblioteksanvändare som vill använda ett meröppet bibliotek registrera sig som meröppetanvändare och godkänna användarreglerna för meröppetbiblioteken. 

Du kan registrera dig som meröppetanvändare på vilket Helmet-bibliotek som helst. Du behöver bara registrera dig en gång även om du använder flera olika meröppetbibliotek. När du registrerar dig ska du samtidigt godkänna användarreglerna. 

Det finns ingen åldersgräns för att använda meröppetbiblioteken. Barn under 15 år kan besöka ett meröppet bibliotek självständigt om vårdnadshavaren tillåter det. Barn under 15 år kan också besöka ett meröppet bibliotek i sällskap med en vuxen. 

Mer detaljerade instruktioner om att registrera sig hittar du på Meröppna bibliotek-sidan.

Som registrerad kan du använda vilket som helst av Helmet-områdets meröppetbibliotek. 

Varför förnyas användningen av meröppetbiblioteken? 

Helmet-områdets alla fyra städer har haft olika användarregler för meröppetbibliotek, men börjar nu följa samma regler. Detta skapar klarhet över kommungränserna vad gäller meröppetbibliotek. 

Reglerna ändras också för att göra de meröppna bibliotekens mer trivsamma och säkra. Meröppetbibliotekens användare har i vissa fall lidit av ordningsstörningar och osaklig användning av bibliotekets utrymmen. I vissa fall har man varit tvungna att dra ner på meröppettiderna på grund av störande beteende och skadegörelse. 

Förhoppningen är att flera användare kan uppföra sig i meröppetbiblioteken, då varje kund innan registreringen sätter sig in i reglerna för meröppetbibliotek. De nya användarreglerna är utformade för att underlätta ingripande i problematiska situationer, då till exempel reglerna för användningsförbud är klarare. Det möjliggör också att meröppettiderna utvidgas framöver eller att meröppettider börjar användas i fler bibliotek på Helmet-området. 

Meröppna bibliotek i Helmet-området  

Helsingfors har meröppettider i biblioteken i Hertonäs, Degerö, Drumsö, Svedängen, Sveaborg och Vik.

Esbo har meröppettider i biblioteken i Gäddvik, Kalajärvi, Björnkärr, Köklax, Bredvik, Dalsvik, Nöykis, Otnäs, Bastvik, Storåker och Gröndal.

Vanda har meröppettider i biblioteken i Mosaiks bibliotek, Västerkulla, Point och Hasselbacken.

Även Grankulla bibliotek har meröppettider.