Lär dig finska på Västerkulla bibliotek

En studiehörna för det finska språket har öppnats vid Västerkulla bibliotek som en del av projektet Ett flerspråkigt och mångkulturellt bibliotek. Ett av projektets mål är att främja inlärningen av finska hos Västerkullabor med invandrarbakgrund, och hitta sätt och metoder för att stödja dem som lär sig finska. 

Lär dig finska-hörnan finns i bibliotekets läsesal. I hörnan finns hyllor med lättläst litteratur och läroböcker i finska, och jämfört med tidigare finns det nu mycket mer finska läroböcker att låna. I studiehörnan finns det utöver de böcker som kan lånas också böcker som kan läsas av kunderna på biblioteket, men inte lånas hem. Dessa böcker är markerade med ett orange referensbiblioteksklistermärke. Andra läroböcker och lättlästa böcker kan lånas som vanligt. I studiehörnan kan man också läsa nyheter i tidningen Selkosanomat eller spela olika spel som stöder inlärningen av finska, t.ex Alias.

På biblioteket finns också surfplattor av märket Hublet som innehåller olika webbplatser och spel relaterade till studier i finska. Hörlurar till Hublet-surfplattorna finns att låna vid bibliotekets infodisk.

Fråga bibliotekspersonalen om du behöver hjälp t.ex. med att låna en Hublet-surfplatta, välja en lärobok eller hitta en bok du letar efter.