Rösta om användningen av 50 000 euro i Västerkulla!

Rösta om användningen av 50 000 euro i Västerkulla! Önskar du till exempel fler papperskorgar, körsbärsträd, idrottsplatser utomhus eller parkgympa? Påverka nu hur 50 000 euro ska användas. Rösta 22.9–17.10 på webbplatsen https://osallistu.vantaa.fi/ eller på Västerkulla bibliotek.  Västerkullabor i alla åldrar får rösta.