Västerkulla bibliotek bad invånarna om åsikter

På Västerkulla bibliotek inleddes i september 2020 det ett år långa projektet Monikielinen ja monikulttuurinen kirjasto, Ett flerspråkigt och mångkulturellt bibliotek. Projektets syfte är att skapa en ny slags handlingsmodell för Västerkulla bibliotek för att främja invånarnas integration, delaktighet och känsla av samhörighet.

Vi ville höra vad Västerkullaborna önskar och behöver av biblioteket och vilka idéer de har till utvecklingen av Västerkulla bibliotek och till ny verksamhet. För detta tog vi hjälp av en enkät som man kunde besvara antingen på webben eller genom att fylla i en pappersenkät. Enkäten var öppen 20.11.2020–7.2.2021 och den kunde besvaras förutom på finska, svenska och engelska också på ryska, estniska, arabiska och somaliska. Vi fick in över 80 svar på enkäten, tack till alla som lämnade in svar! Nedan presenteras enkätens resultat.

Varför används biblioteket

Man besöker biblioteket för att låna böcker, såväl ensam som tillsammans med barn, läsa, studera och tillbringa tid. För många av svarspersonerna är biblioteket ett andrum. Dessutom ansågs det vara viktigt att det finns utskrifts- och kopieringsmöjligheter på biblioteket.

Vilka önskemål fanns om biblioteket?

Önskemålen beträffande biblioteket var bland annat att det ska vara tyst och lugnt, att det finns arbetsutrymmen och ett högklassigt och mångsidigt utbud. På grundval av önskemålen har vi redan beställt fler böcker för vuxna och barn på olika språk, läroböcker i finska språket och lättlästa böcker. Också ungdomarnas hylla innehåller nu mer att läsa. Dem som önskade arbetsutrymmen kan vi rekommendera bibliotekets läsesal så fort vi kan börja använda den igen.

Man önskade också att biblioteket är en plats där det händer saker och där man kan träffa människor. Ett brett spektrum av evenemang önskades, allt från bibliotekskvällar till musikframträdanden. Svarspersonerna önskade också verksamhet på sitt eget modersmål.

Vi har redan provat att ordna en samtalsklubb på finska och när coronarestriktionerna lättar kan vi ordna fler olika slags evenemang och klubbar. Skulle du vilja vara med och organisera kvarterdiskussioner, handarbetsklubbar eller varför inte kortspelsaftnar? Du kan anmäla dig som frivillig genom att fylla i anmälningsblanketten på webben (öppnas i en ny flik) eller att vara i kontakt direkt med Västerkulla bibliotek. Läs mer här om frivilligarbetet på biblioteken i Vanda på finska (öppnas i en ny flik).

På Västerkulla biblioteks webbsida berättar vi i fortsättningen mer om vilka nya tjänster som vuxit fram som en del av projektet Ett flerspråkigt och mångkulturellt bibliotek. (Bild: Vanda stad / Pertti Raami)

Bild: Annasofia Kola-Hagelin, Vanda stadsbibliotek