Västerkulla bibliotek öppnas 2.1. efter en total ombyggnad

Den 2 januari 2018 kl. 9.00 öppnar Västerkulla bibliotek som renoverats i åtta månader.

Ombyggnaden av biblioteket har planerats i samarbete med ungdomsservicen och invånarna och därför är lokalerna lättare att anpassa till olika evenemang som ordnas i området. De anställda vid biblioteket och ungdomsgården intensifierar också sitt samarbete.    

Utrymmena har förnyats i sin helhet  

Bibliotekets interiör har förnyats i sin helhet och fönstren har bytts ut. Biblioteket har nu en läsesal där det är lugnt och fridfullt och ett eget område för småbarn. Invånarna kan också boka ett grupprum som är bättre utrustat än tidigare.  

I biblioteket finns mycket material för barn och det byts kontinuerligt ut genom flytande bestånd enligt användarnas behov. För vuxna finns en väl utvald samling som baserar sig på nyare material.

Öppettider: mån.–ons. 9–20, tors.–fre. 9–16, lör. 10–16.   

Meröppetbibliotek på kommande    

I Västerkulla kan biblioteket användas allt smidigare i framtiden, då det från början av år 2018 installeras ett system som även möjliggör bruk på eget initiativ. 

Självbetjäningsbibliotekets öppettider meddelas på Västerkulla biblioteks egna sidor i Helmet.fi, då systemet som möjliggör bruk på eget initiativ har installerats. 

Text: Minna Saastamoinen 
Bild: Dani Rönnqvist