Mötesrummet Salonki

Mötesrummets utrustning har förändrats, och det finns nu tre småa bord i rummet.

Utrymmets användningsregler

Rummet får användas avgiftsfritt och kan reserveras för högst 3 timmar i veckan. Rummet kan inte användas för affärsverksamhet. Om den kund som bokat rummet inte anländer inom 15 minuter från det att reservationstiden inleds, blir rummet ledigt och kan reserveras av andra. Du kommer väl i håg att avboka din bokning genom att ringa vårt kundservicenummer 043 825 1548, om du inte kommer att använda den.

Bibliotekspersonalen öppnar dörren till mötesrummet. Du städar väl upp efter dig när du har använt den reserverade tiden, så att rummet är i gott skick nästa gång det ska användas av någon.

Bokning: https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/index_v2.html#/826