Kom med som frivillig till biblioteken i Esbo

På språkcaféet eller kaffetillfällen med lättlästa nyheter

På språkcaféet diskuterar vi på finska om överenskomna ämnen. Som frivillig har du möjlighet att hjälpa olika länders invandrare, som övar sig på att lära ett nytt språk. Du kan lyssna och fråga, ge råd och uppmuntra. Språkcaféet hålls i Iso Omena biblioteket på tisdagar kl. 17-18.30.

Lättlästa nyheter hör vi och läser tillsammans över en kopp kaffe. Deltagarna är fullvuxna invandrare, som övar sig på att förstå finskspråkiga texter och också att diskutera aktuella ämnen. De här tillfällena ordnas i Entresse bilblioteket på torsdagar kl. 10-12.

Kom med! Mera uppgifter om språkcaféverksamheten och tillfällena med lättlästa nyheter ger jasmin.lappalainen@espoo.fi.

Ledare för bokcirkel 

Läser du gärna mycket? Tycker du det är naturligt att diskutera det du har läst? I bibliotekens bokcirklar möts människor som är intresserade av litteratur. I bokcirkeln läser man ett verk som är gemensamt bestämt på förhand och med hjälp av ledaren förs diskussion om boken i fråga. Det hålls bokcirklar i olika bibliotek på olika tidpunkter. 

Vi söker både ledare och hjälpledare till dessa bokcirklar. Också andra än finskspråkiga är välkomna. Rollen som ledare för bokcirkeln innebär att öppna diskussionen och föra den framåt, samt att se till att var och en rättvist får delta i samtalet.

Om du blev intresserad, tag kontakt med satu.nylund@espoo.fi så berättar vi gärna mera! 

Ledare för läshund eller läskeldjur

Att med assistens av djur stödja läsandet är viktigt frivilligarbete. Har du ett keldjur, som du tillsammans skulle vilja utvecklas med i den här uppgiften? Hund, katt, kanin, sköldpadda eller något annat ljuvligt djur? Du har kontroll över ditt keldjur, som inte är rädd för oväsen i biblioteket och som tycker om människor, speciellt barn. Ditt keldjur får vara livligt och ivrigt och själv är du intresserad av att hjälpa barn, som kämpar med att börja lära sig läsa. Både bibliotek och tidtabell som passar era önskemål skräddarsyr vi, och vi ger också till en början handledning i uppgiften. Biblioteket önskar att läskeldjuren har deltagit i lämplighetstest före de börjar med frivilligarbetet. Skolning samt tester arrangeras av bl.a. Finlands Lurviga Kompisar och Kennelklubben.

Tag kontakt och fråga mera kirjasto.lukukoira@espoo.fi

Handledare för läxklubben

Biblioteket är en plats för många skolelever att fördriva tiden på och också en naturlig plats där man tillsammans kan göra sina läxor. Ibland kan det dock vara viktigt att få stöd. Kom med och hjälp till!

Hjälpen med läxläsning är ett öppet tillfälle, då skoleleverna kan be om hjälp av frivilliga. Biblioteket ordnar denna hjälp med läxorna på överenskomna dagar i olika bibliotek och de frivilliga vuxna förbinder sig att vara med i verksamheten en termin i taget.

Om du blev intresserad, tag kontakt med ira.cottier@espoo.fi så berättar vi gärna mera!

Handledare för verkstaden (paja) 

I bibliotekens verkstäder får man fixa allt möjligt! Kan du sy, virka, tova, teckna, måla, pyssla, bygga eller nåt annat? Skulle du vilja dela med dig av ditt kreativa kunnande genom att instruera och visa andra?

Vi söker handledare som leder verksamheten speciellt med barn-, ungdoms- och invandrargrupper. Du kan också hjälpa till med att visa hur man använder verkstadens olika apparater, som vinylskärare, 3d-skrivare eller symaskiner.

Mera uppgifter om verksamheten med verkstäderna ger katja.lofgren@espoo.fi

Med i organisationernas frivilligverksamhet

Har du kanske inte hittat något lämpligt? I biblioteken i Esbo verkar också många olika föreningar och organisationer, och genom dessa kan du komma med i frivilligverksamhet. Vi läser tillsammans -nätverket, Finlands Röda Kors och Finlands Flyktinghjälp ordnar verksamhet för att stöda invandrarnas finska språkkunskaper. Enter ry erbjuder gratis handledning till seniorer med digiproblem. För verksamheten med läshundar ansvarar Finlands kennelklubb.

Mera information:
  

Luetaan yhdessä -verkosto 

Suomen Punainen Risti, Keski-Espoon osasto 

Suomen Pakolaisapu 

Enter ry. 

Suomen kennelliitto - Finska kennelklubben ry.
 

Foto: Katja Riihola/Etelä-Suomen Media