Biblio-tjänsten tas ur bruk 22.11.2021

Den svenskspråkiga e-bokstjänsten Biblio tas ur bruk av Helmets användare. Om du har lån eller reserveringar på tjänsten, reservera eller låna böckerna om på OverDrive-tjänsten.

Biblio tas ur bruk 22.11.2021. Helmet-användarnas gamla lån i Biblio-tjänsten försvinner inte genast, men nya lån kan inte längre göras fr.o.m. 22.11. Efter detta datum kan du låna svenskspråkiga e-böcker på OverDrive-tjänsten och på dess Libby-applikation. Av avtalstekniska skäl finns det några böcker även på Ellibs-tjänsten, till exempel böckerna av Schildts & Söderströms.

Helmet-kundernas lån och reserveringar på Biblio-tjänsten avlägsnas i samband med förändringen. Alla böcker på Biblio finns inte på OverDrive. I OverDrives svenskspråkiga samling kommer betoningen att ligga på ny litteratur. Detta beror på att samlingen byggs upp från grunden. Urvalet kompletteras varje månad.

Du hittar de svenskspråkiga böckerna som en egen kategori ”Böcker på svenska” på OverDrive.

Alla e-böcker kan hittas via Helmet-sök oavsett vilken e-bokstjänst som erbjuder dem.

Foto: Satu Haavisto / Helsingfors stad