Den digitala tidningstjänsten Flipster ersatte RBDigital i Helmets e-bibliotek

Helmet-bibliotekens kunder fick tillgång till den nya digitala tidningstjänsten Flipster den 1 juli 2019. Samtidigt slutade Helmet-biblioteken erbjuda RBDigital. Urvalet av tidningar och tidskrifter förblev nästan detsamma, men ekonomitidningen The Economist utgick. Endast RBDigital har rätt att distribuera The Economist. Användningen av RBDigital upphörde den 30 juni.

Ännu enklare att läsa

Flipster gör det ännu enklare att läsa digitala tidningar och tidskrifter, eftersom man läser dem i en webbläsare. Därmed behöver man inte ladda ner någon applikation eller något läsprogram eller göra någon separat identifiering för att använda tjänsten. För att logga in i tjänsten behöver du bara numret på ditt Helmet-bibliotekskort. Du behöver inte ens en PIN-kod.

För att läsa tidningar och tidskrifter i webbläsaren behöver du en internetuppkoppling.

Via Helmet kan du läsa över 60 olika tidskrifter i Flipster. Tidskrifterna är faksimiler av de tryckta tidningarna. Tidskrifterna täcker många olika branscher, allt från underhållning och hobbyer till politik och ekonomi. Bland annat Science, People, Newsweek, The New Yorker och Hola! finns i samlingen.

Utländska digitala tidskrifter i två tjänster

Utländska digitala tidskrifter kan nu läsas i två olika tjänster: Flipster och PressReader, varav den sistnämnda har varit tillgänglig även tidigare.

I PressReader finns utländska dagstidningar och en del tidskrifter. Tjänsten omfattar tusentals tidningar och tidskrifter på 60 olika språk från 120 länder.

Bland annat The Guardian, Svenska Dagbladet och The Washington Post samt Forbes, BBC:s hobbytidningar, OK!, All about History, Elle, Cosmopolitan och Popular Mechanics är tillgängliga.

Utbudet av inhemska digitala tidskrifter ökar

Utbudet av inhemska digitala tidskrifter utökas när 13 publikationer från A-lehdet tas in i Emagz. Via Emagz kan du nu läsa exempelvis Apu, Avotakka och Tuulilasi. I samlingen finns totalt över 70 tidskrifter inom olika områden, såsom Suomen Kuvalehti, Gloria och Seura.

Alla tidningar och tidskrifter kan läsas kostnadsfritt via Helmets e-bibliotek (helmet.fi/ebibban).

Läs tidningar i Flipster

Läs tidningar i PressReader

Läs tidningar i Emagz

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad