Hitta språkkamrater i Lango.fi

Lango är en finskspråkig app som gör det möjligt för den som vill öva sig i ett främmande språk att hitta lämpliga samtalskamrater. Du kan ta appen i bruk på adressen lango.fi 

Lango är en avgiftsfri app som du kan använda i telefonen, i en pekplatta eller i en dator.   

För att kunna använda Lango behöver du ett Facebookkonto. Användaren skapar en profil åt sig i appen, där hen berättar vilka språk hen kan och vilka språk hen vill lära sig.  

Lango föreslår lämpliga språkkamrater utgående från användarens val. De kan skicka meddelande till varandra och komma överens om att träffas till exempel i bibliotekets lokaler eller välja att prata med varandra bara i nätet, till exempel via Skype.   

På Helmet-biblioteken och i Lango.kielikaveri-gruppen på Facebook får man handledning i hur Lango används.  

Läs också: Miten uuden kielen oppii aikuisena?

Bekanta sig med Lango.fi