Här hittar du källor till nyttig och intressant information om bibliotek, litteratur, kultur, samhälle och språk. Länkarna leder till webbplatser utanför Helmet.

Bibliotekstjänster

Länkbiblioteket

De allmänna biblioteken i Finland har samlat kvalitativa webbplatser för den som behöver information om allt mellan himmel och jord.

Biblioteken.fi

En gemensam webbplats för de allmänna biblioteken i Finland med information bl.a. om litteratur, musik och tjänster för barn. Möjlighet att söka material i alla bibliotek i Finland.

Bibliotekskanalen

En gemensam nätradio och -TV för de allmänna biblioteken i Finland. Här finns videor och radioprogram om litteratur, författare samt om bibliotek och deras tjänster. Kan fritt användas också inför publik.

eBiblioteket

Webbplats för de allmänna bibliotekens e-resurser: böcker, ljudböcker, tidskrifter, musik, videor samt bibliotekens digitala samlingar. En del av materialet är fritt att använda, men för en del av materialet behövs bibliotekskort och PIN-kod.

Finna

Material i inhemska museer, arkiv och bibliotek: bilder, dokument, böcker, filmer. En del kan fritt användas på nätet.

Fråga bibliotekarien

Bibliotekens riksomfattande informationstjänst där du får svar inom tre dagar till din e-post. Sökbart arkiv med tiotusentals redan besvarade frågor.

Länkskafferiet

Länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser bl.a. för skolarbete. Skolverket. Sverige.

Litteratur och tidskrifter

BoksampoKirjasampo

Bibliotekens gemensamma litteraturtjänst på nätet. Här hittar du intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser. Barn- och ungdomslitteraturen har en egen avdelning, Sidospår – Sivupiiri.

Finlands litteratur i översättning

Referensinformation om översättningar av finsk, finlandssvensk och samisk skön- och facklitteratur. Databasen innehåller information om hela verk och översatta antologier. Dessutom finns uppgifter sålda översättningsrättigheter. Drivs av FILI.

Litteraturhistorien.se

Ett pågående projekt som syftar till att ge en övergripande bild av litteraturens historia.

Nationalbibliotekets digitala samlingar

Digitaliserade tidningar som utkommit i Finland 1771–1929 tillgängliga för allmänheten. Även några nyare tidningar står till förfogande på finska.

Projekt Gutenberg

Ett internationellt ideellt projekt för att göra böcker med utgången upphovsrätt fritt tillgängliga på internet.

Projekt Runeberg

Projekt Runeberg är ett ideellt initiativ för att digitalisera äldre nordisk litteratur och göra den fritt tillgänglig på internet.

Kultur

Fono

Uppgifter om alla skivor som skaffats till Yles arkiv sedan år 1974. Sök inspelningar enligt låttitel, upphov eller artist.

Ilona

Ilona är den finländska teaterns informationsbank och innehåller information om alla uppsättningar på Finlands proffsteatrar från 1800-talet fram till idag.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Portal för det vetenskapliga samfundet Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) med bl.a. kulturhistoriska databaser.

Viola – Finlands nationaldiskografi

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över notmaterial. Databasen innehåller uppgifter om finländska ljudinspelningar från och med 1901 och om finländska noter från och med 1977.

Samhället

Suomi.fi

Nättjänst för offentliga tjänster och information för olika situationer. Avsett för medborgare, företag och samfund samt myndigheter. Omfattar även innehåll som endast visas för identifierade användare.

Statistikcentralen

Statistikcentralens webbplats med omfattande statistisk information. Centralen ger bl.a. ut Statistisk årsbok för Finland.

Eur-Lex

En portal till EU-lagstiftningen.

Finlex

Offentlig och avgiftsfri internettjänst för rättsligt material i Finland.

HelsingforsRegionen.fi – HelsinginSeutu.fi

En regionportal för samarbetet inom Helsingforsregionen. Här finns tjänster och beslut som är gemensamma för städerna och som är oberoende av kommungränser.

InfoFinland.fi

Flerspråkig portal om Finland för invandrare.

Luckan.fi

Finlandssvensk portal som betjänar i samhälleliga frågor och inom kultur på tolv olika platser samt på nätet. Dessutom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Evenemax

Webbkalender med information om evenemang i Svenskfinland.

Språk

Institutet för de inhemska språkenKotimaisten kielten keskus

Portal för Institutet för de inhemska språken vars kärnverksamheter är språkvård och ordboksarbete på alla inhemska språk.

Korp

Ett redskap för att kontrollera språkliga fenomen.

Ordförrådet

I Språkinstitutets databas finns svar på frågor om t.ex. klassiska språkdilemman, finlandismer och aktuella nyord.