Aktuellt om dataskydd

EU:s allmänna dataskyddsförordning började tillämpas 25.5.2018  (2016/679). I förordningen betonas skyddet för personer vid hantering av personuppgifter, personens rätt att granska uppgifterna om sig själv och att begära rättelse vid behov. Registerupprätthållaren bör även visa att förordningens stadganden har beaktats i sin verksamhet.

Registerbeskrivningen för Helmet-biblioteken har uppdaterats. Du kan läsa beskrivningen här

Om du vill granska dina egna uppgifter ska du logga in på Helmet.fi med ditt bibliotekskorts nummer och PIN-kod. Då ser du största delen av informationen om dig på Dina egna uppgifter. Du får en PIN-kod på biblioteket genom att visa upp ett identitetsbevis. Här ser du bl.a. de kontaktuppgifter du uppgett, de verk du har lånat eller reserverat, samt eventuella obetalda avgifter. I dina egna uppgifter hittar du inte t.ex. födelseår som används för statistik och för att kontrollera åldersgränser.

I vilket som helst Helmet-bibliotek kan du be en person i kundtjänst att visa vilka uppgifter om dig som är registrerade i bibliotekets användarregister. Du får uppgifterna då du styrkt din identitet.

Du kan också be om att få granska dina egna uppgifter enligt stadens egna instruktioner. I Helsingfors kan du sköta ärendet elektroniskt på adressen asiointi.hel.fi. I de övriga Helmet-städerna ska du ta kontakt med registratorskontoret i respektive stad. Kontaktuppgifterna finns här.

Mera information

Om Helmet-nätbiblioteket