Ändringar i avhämtningar av reserverat material och SMS-tjänsten i Helsingfors

Avhämtningen av böcker och annat reserverat material ändrar i Helsingfors 15.5.2019. Anledningen till detta är Helsingfors stadsbiblioteks nya system för flytande samlingar och logistik. I fortsättningen hittar du din reservation i biblioteket med ett hyllnummer. Hyllnumret finns i den reserveringsavisering du fått per e-post. Du kan också fråga personalen om hyllnumret. Framöver kan du även kontrollera hyllnumret i en låneautomat. Funktionen införs i automaterna när systemet i dem har uppdaterats.

Den nuvarande modellen för avhämtning enligt sista avhämtningsdatum slopas. I Helsingfors kommer materialet inte heller längre att alfabetiseras i hyllorna. Det står ändå inte särskilt många reserverade band på samma hylla, så det är enkelt att hitta sin egen bok med hyllnumret.

Anledningen till ändringen är att Helsingfors stadsbibliotek tar i bruk ett nytt system för flytande samlingar och logistik.

SMS-tjänsten för reserveringar upphör tillfälligt i Helsingfors

Också SMS-tjänsten för reserveringar ändras. Om du har reserverat en bok eller något annat material vid biblioteket och avhämtningsstället är något bibliotek i Helsingfors, får du från den 2 maj 2019 enbart en avisering per e-post. Aviseringarna om förfallodatum fortsätter om du inte specifikt avslutar tjänsten.

År 2020 införs en ny, avgiftsfri SMS-tjänst i Helsingfors.

Helsingfors e-postserver byts och därför kommer e-postaviseringar om material som avhämtas i Helsingfors-bibliotek att komma från adressen no_reply@lib.hel.fi och fr.o.m 22.5 adressen varausilmoitukset@lib.hel.fi.

Under övergångsskedet kan kunderna under en tid komma att få e-postmeddelanden från både det gamla och det nya systemet, men de dubbla meddelandena upphör strax efter att systemet tagits i bruk.

Om ditt avhämtningsställe ligger i Esbo, Vanda eller Grankulla skickas aviseringen liksom tidigare per e-post eller som SMS, alltefter vad du valt.

Om du valt att få aviseringen per post skickas den hem till dig som tidigare.

Uppdaterad 15.11.2019: SMS-tjänsten i Helsingfors införs år 2020