Besök i Helmet-biblioteken under coronavirusepidemin

Under sitt möte torsdagen den 10 juni 2021 fattade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona beslut om att bibliotekens läsesalar och lokaler för gruppverksamhet får öppnas från och med den 15 juni 2021. 

Denna artikel uppdateras med mer detaljer i och med att städerna fattar nya beslut. 

Allmänt om besök på biblioteken

Man kan åter i vanlig ordning hämta böcker direkt från bibliotekshyllorna.

Följ instruktionerna för att använda ansiktsmasken när du besöker biblioteket. 

Håll ett säkerhetsavstånd till andra kunder och personal. 

Vid handledningen i användning av apparaterna iakttas de stadsspecifika säkerhetsanvisningarna. 

Biblioteken kan under sommaren ha kortare öppettider än normalt. Du kan kontrollera aktuell information om ditt bibliotek på Helmet.fi. Biblioteken på webbplatsen Helmet.fi.

Återvinningshyllorna är inte i användning i alla Helmet-biblioteken. Kontakta ditt eget närbibliotek och fråga om återvinningshyllan är i bruk. Biblioteken på webbplatsen Helmet.fi.

Att uträtta ärenden på någon annans vägnar 

Om du eller en närstående har svårt att komma till biblioteket kan ni ansöka om att bli flexkund. Att vara flexkund innebär att kunden kan ge fullmakt till någon annan att sköta sina ärenden i biblioteket. 

Du kan också uträtta ärenden för någon annan med en engångsfullmakt. Du kan sköta ärenden åt en annan person (t.ex. hämta en reservation) om du visar personens bibliotekskort och en fullmakt samt ditt eget identitetsbevis i kundtjänsten. Fullmakten kan gälla en gång eller tillsvidare, och det bör framgå vilka ärenden fullmaktsinnehavaren får sköta.

Användning av kunddatorer

Användning av kunddatorer för att uträtta ärenden är möjligt genom att beakta säkerhetsanvisningarna. Det är även möjligt att skriva ut, kopiera och skanna på biblioteken.

Bokbussarna

Helsingfors 

Biblioteksbussarna kör sina normala rutter. 2–6 kunder åt gången får vistas i bussen och uträtta ärenden. 

Esbo

Biblioteksbussarna kör sina normala rutter. Till bokbussen tas en person eller en familj in samtidigt.

Vanda

Biblioteksbussarna kör sina normala rutter. Till bokbussen tas en person eller en familj in samtidigt. 

Verkstäder och apparater 

Helsingfors: 

Man kan boka lokaler och apparater på varaamo.hel.fi. 

Esbo: 

Man kan boka lokaler och apparater på varaamo.espoo.fi. Verkstäderna öppnas med beaktande av restriktioner och säkerhetsavstånd. I Varaamo (varaamo.espoo.fi) uppdateras information om apparater som är i bruk i de olika biblioteken. Apparaterna i verkstäderna kan användas självständigt, och ingen handledning i hur de används ges tills vidare på grund av coronabegränsningarna. 

Bibliotekens studion och spelrum öppnar, men tills vidare kan musiklokalerna enbart användas av en kund i taget. Vi ger ingen handledning i hur studiona används. 

Vanda: 

Lokaler och apparater kan bokas på varaamo.vantaa.fi.

Meröppna bibliotek

Biblioteken i Helsingfors (Sveaborg, Drumsö, Hertonäs och Degerö), Esbo och Grankulla har påbörjat meröppet. Se närmare information på bibliotekens webbplatser. I Vanda påbörjar meröppet i augusti och i september. Bibliotekens kontaktuppgifter.

  Tjänsten Boken kommer

  Tjänsten Boken kommer, fortsätter. Lånen levereras till kundens ytterdörr och returneringar hämtas utan närkontakt.

  Hur förfaller lånen?

  Du kan kontrollera förfallodagen för dina egna lån genom att logga in via Helmet-sökning eller Taskukirjasto. 

  Förnyande av lån och reserveringar

  Genom att logga in i Egna uppgifter i Helmet.fi 

  Du kan också förnya lån och göra reserveringar i Taskukirjasto appen.

  Du kan också fråga om förfallodagar genom att ringa biblioteket. 

  Du får anmälan om att din bokning är färdig att hämtas per textmeddelande, e-post eller post. 

  Minneslista

  Du kan spara böcker i minneslistan och reservera dem senare. Instruktion för användning av minneslistan i Helmet-sökning.   

  Bibliotekskort och PIN-kod

  Bibliotekskort görs i biblioteken. Ett nytt bibliotekskort och första PIN-koden fås endast genom att uppvisa identifikationsbevis i biblioteket.

  Du kan förnya en bortglömd PIN-kod på Helmet.fi inloggningssida, om dina kunduppgifter innehåller en e-postadress.

  Använd e-bibban

  För att använda e-material behöver du ditt bibliotekskortnummer och PIN-koden du fått av biblioteket. Bekanta dig med e-bibban.  

  Helmet chat

  Helmet chat betjänar mån–tors klockan 12–17 och fre klockan 12–16. Under jourtid syns chatten på Helmet.fi startsidan.

  Digitalt stöd på distans 

  Behöver du hjälp i användningen av olika apparater, program och nättjänster? Vi erbjuder digistöd på nätet och per telefon även under coronavirusepidemin. Kontaktuppgifter till digistöd.  

  Samarbete med skola och daghem 

  Kom överens om gruppbesök med biblioteket på förhand. 

  Resurserna på biblioteken för att erbjuda tjänster åt skolor och daghem varierar. En del av biblioteken erbjuder distansstunder åt skolor. Biblioteken hjälper också skolor och daghem med att beställa böcker och med att sammanställa temapaket. Om du har några önskemål, kontakta ditt eget närbibliotek. Du kan också hitta mer information i delen För föräldrar och pedagoger

  Distanstjänster 

  Det informeras om distanstjänster och distansevenemang på webbplatsen Helmet.fi och i sociala medier. I Facebook hittar du Helmet-biblioteket med @helmetkirjasto och i Twitter med @helmet_kirjasto.  

  Esbo stads webbplats 

  Grankulla stads webbplats 

  Helsingfors stads webbplats 

  Vanda stads webbplats 

  Biblioteken följer den egna stadens linjedragningar och praktiska anvisningar i all sin verksamhet under coronaepidemin. 

  Foto: Virpi Peltola / Helsingfors stad