Biblioteket är delningsekonomins pionjär

Samanvändning och utlåning av material, föremål och utrymmen är tänkbara alternativ till att äga.

Även om delningsekonomi och samkonsumtion är rätt nya företeelser i sig, har biblioteket implementerat dessa ideologier i sin verksamhet sedan länge. Helsingfors stadsbiblioteks boksamling med sina 1 560 000 verk är en gemensam bokhylla som stadsborna kan låna ur. Böckerna, tidningarna, skivorna och filmerna är kärnan i bibliotekets verksamhet, men också en annan form av utlåning har blivit en bestående del av bibliotekets verksamhet dvs. att samanvända och dela föremål och utrymmen.

– I och med den nya bibliotekslagen har bibliotekets verksamhetsområde utvidgats också officiellt, och det är naturligt att vi tar fram nya idéer och experimenterar med alla slags nya aktiviteter, inklusive föremålsutlåning, tillsammans med våra kunder, säger Katri Vänttinen som är chef för Helsingfors stads bibliotekstjänster.

– Jag är mycket glad över att vi redan i och med renoveringar och i mån av möjligheter har fått nya bokningsbara mötesrum till biblioteken, de har också emottagits väl av våra kunder. I samarbete med partnerorganisationer kan vi också ge råd om användning av specialutrustning, vilket ger människor möjlighet att provanvända nya saker innan de köper dem.

Det är också bibliotekets samarbetspartners som har gjort det möjligt att låna mycket mer än böcker. Det finns borrmaskiner, ukulelen och olika slags träningsredskap så som kettlebells att låna. För den som skall flytta finns det ett set med till exempel A-stege, fuktmätare, säckkärra och ångrengöringsmaskin på Berghälls bibliotek.

Utöver att det är ekologiskt hållbart och ekonomiskt vettigt, är det också utrymmessparande att samanvända saker i storstäder, där bostäderna ofta är mindre och man har begränsat med utrymme till sitt förfogande. Marthaförbundets ledande expert Asta Kuosmanen ser den växande repertoaren av lånbart material som en utmärkt trend.

– Hela bibliotekets verksamhetsidé, det vill säga att låna, stöder resursvisdom och sparar på våra naturresurser. Att kunna antingen boka eller låna föremål så som symaskiner, overlockmaskiner eller verktyg som man inte behöver använda dagligen och som därför är onödiga att köpa hem och sedan ha i skåpet, är en lysande idé, säger Kuosmanen.

Den ekologiskt hållbara ideologin genomsyrar bibliotekets hela verksamhet. Att låna är ett tänkbart alternativ till att äga. Vesa-Matti Lahti som är ledande expert på Sitra, ser biblioteket som en pionjär inom delningsekonomin.

– Biblioteken har en viktig roll i för den som vill leva ekologiskt, menar han.

– Ju bredare den här typens verksamhet är, desto mera kan den påverka. Varenda borrmaskin som förblir oköpt har betydelse för klimatet, påpekar Lahti.

Vesa-Matti Lahti, Sitra: Biblioteket fungerar som en plattform för delningsekonomin

Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF: Biblioteket är ett vardagsrum för den som vill leva hållbart

Asta Kuosmanen, Marttaliitto ry: Biblioteket lyfter fram gör det själv-kulturen

Ursula Immonen, Finlands naturskyddsförbund: Du behöver inte äga allt själv

Harri Sahavirta, Bibliotekets viktigaste uppgift är att trygga tillgången till information