Varattuja kirjoja hyllyssä.

Biblioteksärenden under coronavirusepidemin

Låneverksamheten inleds stegvis i Helmet-biblioteken från och med 8.5. Fram till 1.6.2020 är biblioteken öppna med begränsade tjänster.  Kontrollera på bibliotekets hemsida när ditt eget bibliotek öppnar. 

Du kan hämta reservationer, låna och returnera material. I vissa bibliotek kan man endast hämta reservationer. I maj bör biblioteksärendena skötas snabbt, det är inte tillåtet att fördriva tiden,  läsa tidningar, använda kunddatorerna eller sitta i läsesalen. 

Inga lån förfaller under tiden 18.1 - 31.5.2020. Detta gäller även nya lån och material vars lånetid normalt är två veckor. 

Från och med juni förfaller lånen stegvis. Du ser hur dina egna lån förfaller på lånekvittot eller genom att logga in på Helmet-sök eller på pocketbiblioteket Taskukirjasto. 

Ett undantag är material som har gått till indrivning. Om ditt lån har förfallit före 18.1.2020 kan det ha gått till indrivning och då kan det inte förnyas. Ta kontakt med biblioteket för att kontrollera läget.

Reservationer

Reservationer som inte hann hämtas då  biblioteken stängde i mars kan under tiden 8.5/11.5 - 14.5.2020 ännu hämtas i de bibliotek som är öppna. Ta kontakt med personalen om din reservation inte står i reservationshyllan.

Du kan lägga in nya reservationer från och med 11.5.2020. Då kan du också reservera böcker du har sparat på minneslistor och tina upp de reservationer du har frysat.

Meddelanden och påminnelser om förfallodagar

Vi börjar i maj sända ut meddelanden och påminnelser om förfallodagar, samt meddelanden om reservationer som kan hämtas.

Bibliotekskort och PIN-kod

Om du har glömt din PIN-kod kan du förnya den på Helmet.fi:s inloggningssida, om du uppgett din e-postadress i kunduppgifterna.

Om du vill använda bibliotekens e-tjänster kan du be att få ett tillfälligt e-bibliotekskort med tillhörande kod på adressen ekortti@helmetkirjasto.fi. De tillfälliga koderna gäller fram till slutet av maj.

Tidsbegränsade bibliotekskort för institutioner (t.ex. skolor, daghem och andra institutioner) som förfaller i januari – maj 2020 har fått förlängd användningstid till slutet av maj 2020. Om kortet har förfallit före 1.1.2020 kan kortets ansvarsperson ta kontakt med biblioteket och be om att få tiden förlängd.

Personliga tidbegränsade bibliotekskort som förfaller i januari – maj 2020 har fått förlängd användningstid till slutet av maj 2020. Om ditt bibliotekskort förfallit före 1.1.2020, kan du ta kontakt med biblioteket och be om att få det förlängt. Ditt bibliotekskort är tidsbegränsat om du är under 18 år eller om du inte har en finländsk personbeteckning.

Man kan få ett nytt permanent bibliotekskort och sin första PIN-kod endast genom att visa id-handlingar när biblioteken öppnar igen. 

Minneslistor

Du kan spara verk i minneslistor.

Så använder du listor på Helmets söksidor.

Så använder du listor på de traditionella söksidorna.

Helmet-chat

Helmets chattjänst fungerar på vardagar kl. 10-18 medan biblioteken är stängda under coronavirusepidemin. Chatten syns på Helmet-sidan när den är bemannad.

E-bibban är öppen

Nu finns det orsak att bekanta sig med bibliotekets e-material. För att kunna använda det behöver du ditt bibliotekskorts nummer och en PIN-kod som du får på biblioteket. Se e-bibban

Digistöd på distans

Behöver du hjälp med att använda olika apparater, program och nättjänster?  Vi ger digistöd också under coronavirusepidemin. Digistöd på distans.

Alternativa tjänster

Medan biblioteken är stängda ökas bibliotekets nättjänster.  Vi kommer att informera om dem på Helmet.fi och på sociala medier. Du hittar Helmet på Facebook via @helmetkirjasto, på svenska: sidan Helmet-bibban på svenska.  På Twitter hittas Helmet på @helmet_kirjasto. 

Biblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stad har alternativa kultur-, biblioteks- och idrottstjänster och ungdomstjänster. Information om alternativa tjänster finns på städernas egna nätsidor. 

Esbo stads nätsida.

Grankulla stads nätsida.

Helsingfors stads nätsida.

Vanda stads nätsida.


Biblioteken följer i all verksamhet den egna stadens riktlinjer och praktiska anvisningar under coronavirusepidemin.